Turkish Türkçe

Amacı: Bu program, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik ve yönetimsel beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Böylelikle, mezunların kontrol ve otomasyon sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği, sinyal işleme, haberleşme, sayısal sistemler, mikrodalga ve bilgisayar ağları alanlarında, yazılım ve donanım alt sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, işletme ve bakımı konularında kariyer yapabilmelerini ve ileri düzeydeki çalışmaları takip edebilmeleri için yeterli matematiksel ve bilimsel altyapıya sahip olmalarını amaçlamaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları kamu ve özel sektörün Telekomünikasyon, Gömülü Sistem Tasarımı, Elektrik, Güç ve Enerji Sistemleri, ve Sayısal Sinyal İşleme alanlarında Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Sistem Mühendisi, Test Mühendisi, Saha Mühendisi ve Satış Mühendisi pozisyonlarında çalışabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Bölümümüzde lisansüstü eğitim mevcuttur.


Misyon: Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler ışığında kendini sürekli geliştiren, mühendisliği özümsemiş, elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili sistemleri tasarlayan ve çözümleyen, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, bilgi birikimini ve deneyimlerini toplum yararına kullanan, çevresine duyarlı ve mühendislik etiğine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmektir.


Vizyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitiminde ülkemizin en önde gelen üniversiteleri arasında yer almak ve yetiştirdiği mühendisleriyle bilime ve topluma en fazla yarar sağlayan bölümlerden biri olmaktır.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.