Turkish Türkçe

Amacı: Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, genetik ile biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarını birleştiren ve gen, protein, doku mühendisliği, moleküler biyoloji, biyoinformatik, protein kimyası ve mühendisliği ile kök hücre araştırmaları gibi temel biyomühendislik konularını içeren bir bilim dalıdır. Genetik ve Biyomühendisliğin amacı; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim alanlarındaki ilkeleri kullanarak, insanların yaşama kalitelerini arttırmaktır. Bunun için toplumun bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını esas alarak yeni bir kısım sistemlerin geliştirilmesi ve hizmet verilmesi çalışma alanlarını içermektedir. Kastamonu Üniveisitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programının amacı; temel biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin konularına hakim, ve bunların çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yüksek donanımlı, problem çözme kabiliyeti yüksek ve sorumluluk üstlenebilen moleküler biyologlar ve biyomühendisler yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Program, temel labortuvar teknikleri, hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik, bitki ve hayvan doku kültürleri, biyokimya, omiks teknolojileri, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, gibi alanlarda bilgiler vermeyi amaçlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında kolaylıkla iş bulmaları beklenmektedir. Piyasada IVF klinikleri, tüp bebek merkezleri ve uluslararası biyoteknoloji ve biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde moleküler biyoloji ve genetik mühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel kariyer, biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin vb. sektörlerde araştırma-geliştirme, sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama, klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp ve tüp bebek merkezleri, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman, ilaç sektöründe ürün sorumlusu olarak çalışabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Misyon: Temel biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin konularına hakim, ve bunların çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi ve bulmayı hedefleyen, araştırma, geliştirme ve üretmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış donanımlı, problem çözme kabiliyeti yüksek ve sorumluluk üstlenebilen moleküler biyologlar, genetikçiler ve biyomühendisler yetiştirmektir.


Vizyon: Genetik ve Biyomühendislik Bölümü olarak, Türkiye de ve tüm dünya da yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlamak, bu çalışmalara öncü olmak, insanlığa hizmet etmek ve örnek olarak gösterilen bir bölüm olmak genel vizyonumuzdur.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.