Fakültemiz Gıda  Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Müge HENDEK ERTOP ve yüksek lisans öğrencisi Rabia ATASOY fakültemizi 16-17 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumunda “Evaluation of Some Physicochemical Properties and Changes in Mineral Content of Einkorn Wheat During Bulgur and Flour Production Processes” ve “Investigation of Some Physicochemical, Nutritional and Rheological Properties of Kastamonu Chestnut Honey” başlıklı sözlü sunumlar ile ayrıca 22-23 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen "1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018)" Sempozyumunda ise "Investigation of physicochemical and nutritional properties of jujube (Zizyphus jujuba) and evaluation of alternative uses" ve " Evaluation of technological traits of some winter bread wheat genotypes growth under dry conditions as organic and conventional" başlıklı sözlü sunumlar ile temsil etmişlerdir.