Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR fakültemizi 23-25 Kasım 2018'de "Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"nda "Çok-Elektrotlu Özdirenç Yöntemi ile Su sondaj Kuyusu Yeri ve Derinliğinin tespiti, Örnek Bir Uygulama" ve "Uçucu Kül Katkılı Harman Tuğlanın Fiziksel Özelliklerinin Standart Tuğla Özellikleri İle Karşılaştırılması" başlıklı bildiriler ile temsil etmiştir.