Fakültemiz Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Büşra Damla Akbudak, Tuğba Dedeler, Fatmanur Örü, Betül Çağdaş, Aslınur Gülcan, Burak Bodur ve Mesut Türkoğlu TÜBİTAK 2209-Üniversite Öğrenci Yurt içi/Yurt dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandılar.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Çetin danışmanlığında öğrencimiz Büşra Damla Akbudak; “Kent Merkezlerinde Yetiştirilen Yenilebilir Peyzaj Bitkilerinde Ağır Metal Birikimi” isimli projesinde; öncelikle sağlık açısından büyük bir risk taşıyan ağır metal birikimini tespit ederek, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması için gerekli mercilere bilgilendirme yapılmasını sağlayacaktır. Proje; son yıllarda yükselen bir trend olan “yenilenebilir peyzaj” uygulamalarında risklerin belirlenmesi konusuna öncülük edilecektir. Yine Doç. Dr. Mehmet Çetin danışmanlığında başka bir öğrencimiz Tuğba Dedeler tarafından hazırlanan “Atmosferdeki Ağır Metal Birikiminin İzlenmesinde Ağaç Yıllık Halkalarının Biyomonitor Olarak Kullanılabilirliği” isimli projede ise geçmişten günümüze ağır metal konsantrasyonlarının izlenmesi için ağaç yıllık halkalarının uygun bir yöntem olup olmadığı, Kastamonu’daki ağır metal kirliliğinin geçmişten günümüze nasıl değiştiği, hangi metallerin konsantrasyonlarında daha yüksek düzeyde artış olduğu belirlenecek ve bu metallerin olumsuz etkilerine karşı önlem alınması için yetkili makamlara bilgi verilmeye çalışılacaktır.

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Müge Hendek Ertop danışmanlığında öğrencimiz Fatmanur Örü “Siyez Buğday Kepeğinden Spontan Fermentasyon ile Ekşi Maya Üretimi: Kullanım Optimizasyonu, Ekmek Kalite ve Biyoaktif Nitelikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması” isimli projesiyle TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı. Projede, Siyez buğdayı işleyen değirmenlerde atık olarak çıkan ve besinsel değeri yüksek olan siyez buğday kepeğinin ekşi maya üretiminde kullanımı ile alternatif olarak değerlendirilmesi, katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi ve ekmek üretiminde kullanımı hedeflenmektedir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAPLAN danışmanlığında öğrencilerimiz Aslınur Gülcan ve Betül Çağdaş; “Geri Dönüşümlü Agregaların Geçirimli Beton Üretiminde Değerlendirilmesi” isimli projesinde; kullanım ömrünü tamamlamış betonlardan üretilecek agreganın beton katkı malzemesi olarak kullanılabilirliği araştırılacaktır. Yine İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAPLAN danışmanlığında öğrencilerimiz Burak Bodur ve Mesut Türkoğlu; “Geri Dönüşüm Atıklarının Hazır Sıva ve Harç Üretiminde Değerlendirilmesi” isimli projesinde; harç ve sıva karışımı içerisinde yer alan doğal agregalarla aynı granülometriye sahip geri dönüşüm agregaları (GDA) ile yer değiştirilerek GDA içerikli harç ve sıva karışımları oluşturacaklardır.

Danışman öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Mehmet Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Müge Hendek Ertop ve Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Kaplan’ı ve 2020 yılında TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazanan öğrencilerimiz Büşra Damla Akbudak, Tuğba Dedeler, Fatmanur Örü, Betül Çağdaş, Aslınur Gülcan, Burak Bodur ve Mesut Türkoğlu’nu fakültemize sağladıkları akademik katkı nedeniyle tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

5 ogrenci projesi