Fakültemizde 11 Kasım 2021 tarihinde Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Toplantıya fakültemizdeki öğretim elemanlarımızın tamamına yakını katılım gösterdi. Toplantıda Dekanımız Prof. Dr. Özgür Öztürk Fakültemizde 2021 yılında gerçekleşen akademik faaliyetlerden bilgi verdiği sunumunda, dersler, danışmanlıklar, öğrenci sayıları, yayın sayıları gibi birçok konuda bölümlerimize ve öğretim elemanlarımıza önemli detayları aktardı. Toplantının son bölümünde ise başarılı akademisyenlerimize plaket ve belge takdimi yapıldı. 2021 yılı Web of Science verilerine göre Fakültemizde 15 uluslararası yayınla en çok yayın yapan ve 416 atıfla en çok atıf alan Peyzaj Mimarlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çetin’e Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Kasım Yenigün teşekkür belgesi ve plaket takdim etti. 2021 yılında 42 atıfla fakültemizde en fazla atıf alan yayın sahibi Dr. Öğr. Üyesi Nejdet Değermenci ve Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Didar Değermenci hocalarımız teşekkür belgesi almaya hak kazandılar. Daha sonra Fakültemizde yürütülen TÜBİTAK projeleri kapsamında öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Özgür Öztürk, Doç. Dr. Osman Gül, Doç. Dr. Yasemin Çelik Altunoğlu, Doç. Dr. Müge Hendek Ertop ve Dr. Öğr. Üyesi Nuray Emin’e plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Ödül töreni Q1 kategorisinde yayın yapan hocalarımıza teşekkür belgesi takdimi ile devam etti. Prof. Dr. Özgür Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Cengiz Baloğlu, Doç. Dr. Mehmet Çetin, Doç. Dr. Osman Gül, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yağmur Hazar, Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yavuz Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi Melike Kaplan Yalçın ve Öğr. Gör. Dr. Selim Ünal yaptıkları yayınlarla teşekkür belgesi almaya hak kazandılar. Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yavuz Bayraktar bu kategoride yaptığı 4 yayınla fakültemize katkı sağladı. Fakülte Teknoloji Takımımıza sağladıkları akademik katkılar nedeniyle Doç. Dr. Salih Görgünoğlu, Doç. Dr. Abdulkadir Karacı, Doç. Dr. Mehmet Akkaş, Dr. Öğr. Üyesi Erdal Şehirli, Dr. Öğr. Üyesi Yücel Çetinceviz, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Eski ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada hocalarımıza teşekkür belgeleri takdim edildi. Ayrıca; Fakültemiz internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını kontrol eden - yürüten öğretim elemanlarımız Arş. Gör. Ali Burak Öncül ve Arş. Gör. İhsan Türkel’e teşekkür belgesi takdimi gerçekleştirildi.  Ödül merasiminin son aşamasında ise Dekanımız Prof. Dr. Özgür Öztürk görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle öğretim üyelerimizle vedalaşırken, Dekan Yardımcılarımız Prof. Dr. Ahmet Tolga Taşçı ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ada’ya fakültemizde Dekan Yardımcılığı görevi süresince yürüttükleri hizmetler nedeniyle teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti. Plaket ve teşekkür belgesi takdimlerinin ardından toplantı salonda son bulurken, program suare alanında gerçekleştirilen kokteyl ile devam etti. 2021 yılı Akademik Kurul Toplantısına katılan ve yürüttükleri akademik faaliyet ve hizmetlerle Fakültemize değer katan akademisyenlerimize teşekkür ediyoruz.