Üniversite Senatomuz tarafından alınan karar gereğince; 2021 Yılı Yaz Dönemi Yurtiçi Zorunlu Staj Uygulaması örgün olarak işletmelerde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda fakültemiz öğrencilerinin yurtiçindeki işletmelerde yapacakları 2021 Yılı Yaz Dönemi zorunlu staj uygulaması için oluşturulan "Staj İş Akış Şeması" ekteki gibidir. Öğrencilerimiz ekteki staj iş akış şemasında belirtilen usul, esas ve tarihlere uygun olarak ilgili birim ve işyerlerine staj başvurusunda bulunabilirler. İş akış şemasında belirtilen usul, esas ve tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yurtdışındaki işletmelerde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için oluşturulacak "Yurtdışı Staj Planlaması" internet sitemizde bilahare açıklanacaktır.

STAJ İŞ AKIŞ ŞEMASI (Aşağıdaki PDF'i görüntüleyemiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz)