Kastamonu Üniversitesi Senatosu'nun 27.04.2021 tarihinde aldığı karara istinaden Fakültemiz 2021 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Uygulaması, pandemi koşulları nedeniyle proje, sunum, ödev v.b. şekilde çevrimiçi (online) gerçekleştirilecek olup, iş akış şeması bilahare açıklanacaktır.

Pandemi Staj 2021