Üniversitemiz Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin “Mazeret Sınavı” başlıklı 21(2) maddesinde belirtilen; “Öğrencilerin mazeret sınavına girebilmeleri için; sağlıkla ilgili mazeretlerinde, Üniversiteye veya diğer üniversitelere bağlı sağlık kurumlarından ya da diğer resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık raporlarının rapor süresinin bitiminden itibaren en geç yedi gün içinde Üniversitenin ilgili birimine verilmesi ve bu raporun fakülte/yüksekokul yönetim kurullarınca onaylanması gerekmektedir” ibaresi gereğince Fakültemizde Mazeret Sınavları aşağıdaki başvuru kılavuzu ve uygulama takvimine uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda mazeretleri nedeniyle ara sınavlara katılamayan öğrencilerimiz geçerli mazeretlerini başvuru kılavuzunda belirtildiği şekilde beyan ve belge ile ibraz etmeleri ve yetkili kurulların onay vermesi halinde mazeret sınavlarına katılabilirler.  #EvdeKal, #SağlıklaKal

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi

Çevrimiçi Mazeret Sınavı Başvuru Formu

MAZERET SINAVLARI BAŞVURU KILAVUZU

 1. Başvuru işlemleri 03 Mayıs 2021 – 11 Mayıs 2021 tarihleri arasında (saat 23:59’a kadar) yukarıda da belirtilmiş olan form linki üzerinden oluşturulan çevrimiçi form ile gerçekleştirilecektir.
 2. Çevrimiçi forma erişim için Google hesabınızın bulunması gerekmektedir.
 3. Başvuru dilekçesi, yukarıda da belirtilmiş olan dilekçe linkinden indirilerek, dilekçenin doldurulmuş dijital hali MS Word (.doc, .docx) formatında Google Form’da gerekli bölüme yüklenmelidir.
 4. Doldurulmuş başvuru dilekçesi çıktı alınarak, ıslak imzalanmalı ve taranmış olarak PDF formatında Google Form’da gerekli bölüme yüklenmelidir.
 5. Başvuru dilekçesinde mazeret özeti ayrıntılı ve detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 6. Başvuru dilekçesinin ekleri olan mazerete esas teşkil eden bilgi, belge ve dokümanlar forma yüklenmelidir.
 7. Başvuru işlemlerinde problem yaşayanlar aşağıda verilen iletişim kanalları vasıtasıyla bölüm görevlileriyle iletişim kurabilirler.
 8. Her öğrenci bir kez başvuru yapacaktır. Formlarınızı yüklemeden önce lütfen kontrol edip, doğruluğundan emin olunuz. Eksik veya hatalı başvuruda bulunulması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
 9. Öğrenci tarafından ara sınavlar kapsamında KUZEM sistemine girilen ve tamamlanan sınavların mazeret sınavları yapılmayacaktır. Yani TAMAMLANMIŞ SINAVLAR İÇİN BAŞVURU YAPILAMAZ.
 10. Mazeret sınavı başvuruları olumlu sonuçlanan dersleriniz kapsamında gerekli sınav hakkı tarafınıza verilecektir.
 11. Mazeret sınavları değerlendirmesinin sağlıklı yapılabilmesi için sadece OBS üzerinden yapılan başvurular yeterli içerik ve belgeye sahip olmadığından tek başına kabul edilmeyecektir. Sadece OBS üzerinden başvuru yapan öğrencilerimizin muhakkak suretle yukarıda verilen link üzerinden de çevrimiçi formla başvuru yapması gerekmektedir.

UYGULAMA TAKVİMİ

Başvuru

03 – 11 Mayıs 2021

Değerlendirme

17 - 18 Mayıs 2021

Sonuçların Açıklanması

21 Mayıs 2021

KUZEM tarafından yürütülen derslerin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil) mazeret sınavları

KUZEM tarafından daha sonra açıklanacaktır.

KUZEM tarafından yürütülmeyen derslerin (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil hariç) mazeret sınavları

Dekanlık tarafından daha sonra açıklanacaktır.

 

SORULARINIZ VE DANIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONULAR İÇİN İLETİŞİM KANALLARIMIZ

Bölüm

E-Posta Adresi

Telefon

Bilgisayar Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662801675

03662802979

Biyomedikal Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802980

03662802931

Çevre Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802930

03662802955

Elek. – Elektronik Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802932

03662802982

03662802986

Genetik ve Biyomühendislik

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802938

03662802985

Gıda Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

03662802977

İnşaat Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802934

03662802957

03662802946

Makine Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802952

03662802967

03662802970

Met. ve Malzeme Mühendisliği

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802933

Peyzaj Mimarlığı

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03662802940

03662802942

03662802969