Üniversite Senatomuzun aldığı karara istinaden 2021 Yılı Yaz Dönemi Zorunlu Staj Uygulamalarının ödev, sunum veya proje şeklinde gerçekleştirilmesi kararının açıklanmasıyla birlikte, fakültemizdeki birçok öğrencimizin stajlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi tarafından organize edilen Staj Seferberliği uygulamasındaki gibi örgün olarak gerçekleştirmek istedikleri talebine istinaden ve mağduriyetlerin önüne geçmek adına Üniversitemiz tarafından yeni bir Senato kararı alınmıştır. Daha önce ödev, sunum veya proje şeklinde çevrimiçi (online) olarak uygulanmasına karar verilen staj işlemlerinin, öğrenci taleplerine uygun olarak yurt içinde hibrit (örgün veya çevrimiçi (online) staj) uygulama şeklinde, yurt dışında ise sadece çevrimiçi (online) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karara istinaden hazırlanacak olan Staj Uygulama Süreci ve Takvimi bilahare açıklanacaktır.

hibrit staj