2021 Yılı Çevrimiçi (Online) Zorunlu Yaz Stajı Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu (1. Staj Dönemi)

2021 Yılı Çevrimiçi (Online) Zorunlu Yaz Stajı Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu (2. Staj Dönemi - Sadece Mezun Durumdaki Öğrenciler)

Yaz Dönemi Staj İşlemleriyle İlgili Önemli Durumlar

  • Yaz döneminde sadece 1 staj dönemi (20 gün) staj yapacak öğrencilerimizin, 1. Staj döneminde başvuru yapması gereklidir.
  • Sadece mezun durumda olan öğrencilerimize 2 (iki) staj dönemi, staj yapma hakkı tanınacaktır. Yani 2. Staj dönemi sadece mezun durumda olan öğrencilerimiz için geçerlidir.
  • 2021 – 2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi itibariyle mezun durumda bulunan öğrencilerimiz ikinci stajlarını yapabilirler.
  • Mezuniyet durumu bulunmayan öğrencilerimize ikinci staj hakkı tanınmayacaktır. Mezun olabilecek durumda bulunan öğrencilerimizin 40 AKTS’si Güz Yarıyılından, 40 AKTS’si Bahar yarıyılından olmak üzere toplam 80 AKTS’ye kadar ders alabilecek durumda olması gereklidir.
  • Her iki dönem için 40 AKTS’den daha fazla dersi bulunan öğrencilerin ikinci staj başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • 1. Staj dönemine başvuru yapmayan öğrenciler, mezun olabilecek durumda olsalar dahi 2. Staj dönemine başvuru yapamaz.

2021 Yılı Çevrimiçi (Online) Yaz Staj Süreci ve Uygulama Takvimi