Fakültemiz 2018 yılı müfredatına uygun olarak 2021 – 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar yarıyılında İşyeri Eğitimi dersini alacak öğrencilerimiz için hazırlanan yönerge kapsamında İşyeri Eğitimi yapabilme şartları aşağıdaki gibidir.

İşyeri Eğitimi Yapabilme Şartları

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin İşyeri Eğitimi’ne başlayabilmeleri için alttan devam zorunluluğu bulunan derslerinin olmaması gerekmektedir. Alttan devam zorunluluğu olan derslerin bulunması halinde, işyeri eğitimi dersi dışındaki dersler öncelikle alınacaktır.

2) Bölümün belirlediği Staj derslerini ve sürelerini tamamlamış olmak.

3) İş Sağlığı ve Güvenliği dersini alıp, başarılı olmak ve/veya üniversite tarafından verilen sertifikalı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine katılmış olmak.

Yönergemize göre yukarıdaki şartları yerine getiren öğrencilerimiz 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi yapabileceklerdir.

Bu kapsamda Fakültemizde 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi derslerinin gerçekleştirileceği kamu/özel sektöre ait kurum, kuruluş ve işletmelere ait bir envanter oluşturulacaktır. Bu envanterde Covid19 salgınının etkileri ve İşyeri Eğitimi Uygulamasının 14 hafta (3,5 ay) gibi uzun bir sürece sahip olması nedeniyle, öğrencilerimizin İşyeri Eğitimi yapmayı planladığı kurum, kuruluş ve işletmeler de değerlendirilmeye alınacaktır. Bu hususta 2021 – 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar yarıyılında İşyeri Eğitimi dersini alacak öğrencilerimizin, İşyeri Eğitimini gerçekleştirmeyi planladığı kurum, kuruluş ve işletme önerilerini https://forms.gle/AdZMAbs26hM9npdN9 linkteki çevrimiçi (online) forma 01 Temmuz 2021 tarihine kadar yapmaları önem arz etmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılacak öneriler dikkate alınmayacaktır.