2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşyeri Eğitimi gerçekleştirecek öğrencilerimizi bilgilendirmek için 15.06.2021 Salı günü saat 15:30'da İşyeri Eğitimi Bilgilendirirme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantı uzaktan erişimle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Google Meet toplantı linki: https://meet.google.com/cdx-qehp-wpd