Üniversitemiz Senatosunun aldığı karar gereğince; Üniversitemizde 2020 – 2021 Eğitim - Öğretim Yılında Yaz Okulu açılmaması sebebiyle, Yaz Okulunu diğer yükseköğretim kurumlarında gerçekleştiren ve akademik takvimde belirtilen tarihte (04 Ağustos 2021) tek ders sınavına katılamayacak öğrenciler için 11 Ekim 2021 tarihinde Tek Ders Sınavı düzenlenmesine karar verilmiştir.