Örgün staj gerçekleştiren öğrencilerimizin internet sitemizde bulunan "Staj Değerlendirme Formu"nu ilgili işletmede yetkili kişilere onaylatarak (kaşe ve imza ile) kapalı zarf içerisinde Staj Defteri ile birlikte Bölüm Sekreterliği'ne Bölüm Başkanlığı'nın belirlediği süreler dahilinde teslim etmesi gerekmektedir.