2021 Yılı Yaz Döneminde Zorunlu Staj Uygulamasını (çevrimiçi ve/veya örgün) gerçekleştiren öğrencilerimiz muhakkak surette 2021 – 2022 Güz Dönemi ders seçiminde ilgili stajlara ait derslerini (Mesleki Staj 1/Mesleki Staj 2) seçmek ve almak durumundadır. 2021 Yılı Yaz Döneminde staj uygulamalarını eksiksiz tamamlasalar ve değerlendirmeleri başarılı olsa dahi, staj derslerinin kaydını gerçekleştirmeyen öğrencilerimiz başarısız sayılacaktır.

2021 Yılı Yaz Dönemi'nde stajını tamamlayıp tek ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin (staj tek ders şartları ve başvurusu için ilgili ilana bakınız) kayıt yenilemelerine ve ders seçmelerine gerek yoktur.