Amacı: Bilgisayar Mühendisliği; temelde yazılım ve donanım başlıkları altında sistem tasarımı, yazılım, programlama, sistem yönetimi, veritabanı tasarımı ve yönetimi, bilgisayar ağları, donanım tasarımı gibi alanlarla ilgilenir. Bilgisayar mühendisleri, eğitimleri süresince algoritma tasarımı, programlama dilleri, web ve mobil temelli programlama, veritabanı, yazılım-donanım bütünleştirmesi gibi alanlarda gerek teorik, gerekse pratik bilgilerle donatılan bireylerdir. Ayrıca yapay zekâ, sinyal işleme, akıllı sistemler gibi alanlarda da çalışmalar yaparlar. Bu sorumluluk bilinci ile öğrencilere nitelikli ve çağdaş bilim anlayışı ile 4 yıllık süreçte kendisini gerçekleştirecek bir eğitim modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Program, Algoritmalar, bilgisayar mimarisi ve organizasyonu, bilgisayar dizgesi mühendisliği, bilgisayar grafiği, veritabanı, sayısal mantık, işaret işleme, elektronik, gömülü sistemler, arayüzler ve insan-bilgisayar etkileşimi, işletim sistemleri, programlama temelleri, yazılım mühendisliği, VLSI tasarımı ve üretimi, bilgisayar ağları ve yapay zekâ alanlarında bilgiler vermeyi amaçlar.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Kamuda ve özel sektörde yazılım geliştirme, varolan sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi, sistem güvenliği, sistem ve ağ yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, veritabanları yönetimi, ERP sistemler yönetimi, mobil uygulamalar, yapay zekâlı sistemler, akıllı sistemler, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, görüntü işleme, dağıtık sistemler gibi alanlarda çalışacak yetkinliğe sahip olurlar ve çalışırlar.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Misyon: Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin çalışma mantığını anlayarak mevcut sistemleri çözümleyebilen, yeni sistemler kurabilen, yaptığı görevlerinde teknolojik, bilimsel, ekonomik ve kültürel değerler üretebilen, temel mühendislik ve bilgisayar bilimleri ile donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.


Vizyon: Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında yer alan, uluslararası yeterliğe sahip bilgisayar mühendisliği eğitimi veren, Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.