Bilgisayar Mühendisliği; temelde yazılım ve donanım başlıkları altında sistem tasarımı, yazılım, programlama, sistem yönetimi, veritabanı tasarımı ve yönetimi, bilgisayar ağları, donanım tasarımı gibi alanlarla ilgilenir. Bilgisayar mühendisleri, eğitimleri süresince algoritma tasarımı, programlama dilleri, web ve mobil temelli programlama, veritabanı, yazılım-donanım bütünleştirmesi gibi alanlarda gerek teorik, gerekse pratik bilgilerle donatılan bireylerdir. Ayrıca yapay zekâ, sinyal işleme, akıllı sistemler gibi alanlarda da çalışmalar yaparlar. Bu sorumluluk bilinci ile öğrencilere nitelikli ve çağdaş bilim anlayışı ile 4 yıllık süreçte kendisini gerçekleştirecek bir eğitim modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.


Çalışma alanları: Algoritmalar, bilgisayar mimarisi ve organizasyonu, bilgisayar dizgesi mühendisliği, bilgisayar grafiği, veritabanı, sayısal mantık, işaret işleme, elektronik, gömülü sistemler, arayüzler ve insan-bilgisayar etkileşimi, işletim sistemleri, programlama temelleri, yazılım mühendisliği, VLSI tasarımı ve üretimi, bilgisayar ağları ve yapay zekâ olarak tanımlanmıştır. Çalışma koşulları ise genellikle ofis ve masa başı çalışma şeklinde olup, sunucu odaları ve otomasyon cihazlarının üretim bandında çalışma şeklinde de olmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar: Kamuda ve özel sektörde yazılım geliştirme, var olan sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi, sistem güvenliği, sistem ve ağ yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, veritabanları yönetimi, ERP sistemler yönetimi, mobil uygulamalar, yapay zekâlı sistemler, akıllı sistemler, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, dağıtık sistemler gibi alanlarda çalışacak yetkinliğe sahip olurlar ve çalışırlar. Ayrıca kurumlarda bilgi güvenliği ve siber güvenlik altyapılarını oluşturmada ve varolan sistemi korumakta görev alırlar. Savunma sanayinde kullanılan araçların yazılımlarının ve radar sistemlerinin geliştirilmesinde görev alırlar.


Kariyer: Mezunlar, bilgisayar bilimlerinin ve mühendisliğinin birçok farklı alt alanında çalışma şansına sahip olurlar. Bilgisayar mühendisi ünvanına sahip olanlar, özel ya da kamusal kurum ve kuruluşlarda yazılım mühendisi, sistem analisti, sistem yöneticisi, veritabanı tasarım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı (beyaz şapkalı hacker, pentester), bilgi işlem merkezi yöneticisi gibi ünvanlarla görev alırlar. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak da görev alabilirler. Bununla birlikte yıllar geçtikçe uzman, proje müdürü, sistem yöneticisi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür gibi birçok üst kadroya gelebilirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Misyon: Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin çalışma mantığını anlayarak mevcut sistemleri çözümleyebilen, yeni sistemler kurabilen, yaptığı görevlerinde teknolojik, bilimsel, ekonomik ve kültürel değerler üretebilen, temel mühendislik ve bilgisayar bilimleri ile donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.


Vizyon: Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında yer alan, uluslararası yeterliğe sahip bilgisayar mühendisliği eğitimi veren, Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.