Amacı: Teknolojinin, tıbbi bakım üzerinde çarpıcı bir etkisi olmasından bu yana, mühendislik uzmanları birçok tıbbi girişim ile yakından ilgilenir hale gelmiştir. Sonuç olarak biyomedikal mühendisliği disiplini iki faal meslek –tıp ve mühendislik- için birleştirici bir araç olarak ortaya çıkmıştır ve hastalık ve tıbbi rahatsızlıklara karşı savaşta bu araçları (örneğin, biyosensör, biyomalzeme, sinyal-görüntü işleme ve yapay zekâ gibi) sağlayarak sağlık profesyonellerinin araştırma, tanı ve tedavi için kullanabilmesini sağlar. Eğitim süreci 4 yıldır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Her yıl bölümümüze yerleştirilmek üzere özel yetenek sınavı için 30 öğrenci kontenjanı açılmaktadır.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları:  Mezun olan öğrenciler, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında eğitmen ya da müzehhip, minyatür sanatçısı, ebru sanatçısı, çini sanatçısı, vb., sanat danışmanı, restoratör, Kültür Bakanlığında uzman, lisansüstü öğrenimi sonucunda güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademisyen olma hakkı kazanabilir. Pedagojik formasyon eğitimi alan mezunlar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar öğretmeni olarak görev alabilirler.

 


Misyon: Sekiz yarıyıl devam eden eğitim öğretim sürecinde öğrencilere, evrensel değerlerin sanat eğitimi yoluyla aşılanması; meslek yaşamlarında gerekli olacak bilgi birikimi, teknik beceri ve kuramsal altyapıyı kazandırılması Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel misyonudur.

 


Vizyon:  Sanatsal duyarlılığı gelişmiş, yaratıcı ürünler ortaya koyabilen bunları paylaşan ve kullanan, ulusal kültürel kimliğe sahip, geleneksel sanat ve tasarım alanlarına katkı sağlayan, araştıran, sorgulayan, özgün ve estetik yaklaşımlarında evrensel değerleri çalışmalarına taşıyan bireyler yetiştirmek Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün temel vizyonudur.