1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Programın amaçları

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, genetik ile biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarını birleştiren ve gen, protein, doku mühendisliği, moleküler biyoloji, biyoinformatik, protein kimyası ve mühendisliği ile kök hücre araştırmaları gibi temel biyomühendislik konularını içeren bir bilim dalıdır.

Genetik ve Biyomühendisliğin amacı; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi temel bilim alanlarındaki ilkeleri kullanarak, insanların yaşama kalitelerini arttırmaktır. Bunun için toplumun bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını esas alarak yeni bir kısım sistemlerin geliştirilmesi ve hizmet verilmesi çalışma alanlarını içermektedir.

Kastamonu Üniveisitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermesi planlanan Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programının amacı; temel biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin konularına hakim, ve bunların çeşitli alt dallarında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış, toplumsal ihtiyaçlara çözümler üretmeyi hedefleyen, araştırma ve geliştirmeye önem veren ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş yüksek donanımlı, problem çözme kabiliyeti yüksek ve sorumluluk üstlenebilen moleküler biyologlar ve biyomühendisler yetiştirmektir.

Programın akademik ve teknolojik Gelişmeler içerisindeki Yeri

 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü lisans programı, Genetik bilimini Biyomühendislik metodları ile birleştiren özgün görüşü ile, öğrencilere iş hayatı için değerli beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Lisans ders programında Gen, Protein, Doku Mühendisliği ve temel Biyomühendislik eğitimi ile öğrencileri Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyobilişim, Protein Kimyası ve Protein Mühendisliği, Kök Hücresi Araştırmaları ve Biyomühendislik gibi alanlarda lisansüstü çalışmalara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü mezunlarının, akademi, sanayi (ilaç, tarım, gıda, biyomedikal vb), klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp, kamu kuruluşları ile uluslararası Araştırma Merkezleri ve laboratuvarlarında kolaylıkla iş bulmaları beklenmektedir. Piyasada IVF klinikleri, Tüp Bebek Merkezleri ve uluslararası Biyoteknoloji ve Biyomedikal şirketlerinin Türkiye temsilciliklerinde Moleküler Biyoloji ve Genetik mühendislerine yönelik yoğun bir talep bulunmaktadır.

 

Programdan mezun olacakların nerelerde istihdam edilebilecekleri

Günümüzde modern biyolojinin ağırlık noktasını moleküler biyoloji ve genetik alanlarında sürdürülen öğretim ve temel araştırma faaliyetleri oluşturmaktadır. Moleküler biyoloji ve genetik alanlarının disiplinlerarası ve araştırma-uygulama odaklı olması sonucunda biyoteknoloji ve biyomühendisliğin diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışılmaya başlanmıştır.

 

Devlet Planlama Teşkilatının 5 yıllık kalkınma planlarında, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, öncelikli alanlar olarak tanımlanmış ve günümüzde bu alanlarda yetişmiş insan gücünün önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye’de ise bugün, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bu konularda temel alt yapı ve güncel bilgilerle donatılmış eleman sayısında önemli bir açık olduğu görülmektedir. Türkiye, özellikle önümüzdeki yıllarda çok daha büyük önem kazanacak olan bu konularda, çağın gerisinde kalmamak için bu açığı kapatmak zorundadır. Bu bağlamda, programdan yukarıda belirtilen niteliklere sahip olarak mezun olacakların bu gün için aşağıda belirtilen sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür. Ancak, hızla değişen koşullar ve yeni ihtiyaçlara bağlı olarak, gelecek yıllarda bunlara yeni istihdam alanlarının eklenmesi de kaçınılmaz olacaktır.

 

  • Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ve araştırma kurumlarında bilimsel kariyer
  • Biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç, besin vb. sektörlerde araştırma-geliştirme
  • Sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarında araştırma-geliştirme ve uygulama
  • Klinik tıp ve tanı merkezleri, adli tıp ve Tüp Bebek Merkezleri
  • Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında gerekli alt yapı ve malzemeyi sağlayan ve hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman
  • İlaç sektöründe ürün sorumlusu
  • Eğitim ve pazarlama

 

Genetik ve Biyomühendislik