1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

Çevre Mühendisliği bölümümüzde 2013 yılı itibariyle lisans öğretimine başlanmıştır. Bölümümüzde, öğretim uygulamaları ve araştırma amaçlı kullanılabilmesi için 4 adet laboratuar bulunmaktadır.

Değerli gençler, Çevre Mühendisliği bölümümüzde belirlediğimiz kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda hızla yol alarak bölümümüz de hem eğitim öğretim hem de araştırma geliştirme faaliyetlerini dünya standartları seviyesine çıkararak yolumuza siz gençlerimizin bize vereceği enerji ve katkıyla devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, son yıllarda dünyada ki endüstriyel gelişmenin çok hız bir şekilde artması, yanında da özellikle biz çevre mühendislerini ilgilendiren çevre sorunları, küresel iklim değişimi ve bunun neden olduğu olumsuzluklar dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre ve çevre korumanın önemini bir kez daha bizlere hatırlatmıştır. Geçmişte yaşanan çevresel felaketler ve bugün halen devam eden etkileri, her geçen gün bu felaketlere ve tahribatlara bir yenisinin eklenmesi biz çevre mühendislerine düşen sorumluluğun giderek arttığının bir göstergesidir. Bu bağlamda,  hızla artan evsel ve endüstriyel kaynaklı çevresel kirleticilerin miktarının kaynağında azaltılması, alternatif işlemlerle arıtılması, zararsız bir türe çevrilmesi, bertararafı ve bunları düzenleyen Çevre Mevzuatlarının oluşturulması ve uygulanmasında Çevre Mühendisi mezunlarımıza büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bir çok alternatif işlemi bir arada değerlendirerek sürdürülebilir temiz bir çevrenin inşası için Çevre Mühendisliği mesleğini tercih eden siz gençlerimizi tebrik ediyorum. Bu görev bilinci ile yeni dönemlerde öğrenim görmeye başlayacak olan tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.

 Çevre Mühendisliğinin başlıca konuları şunlardır:

 içme suyu, atık su arıtma ve altyapı tesislerinin tasarım ve işletilmesi

Doğal çevrenin korunması

Çevre değerlendirmesi

Gürültü kirliliği yönetimi

Hava kirliliği yönetimi

Katı atık yönetimi

Tehlikeli atık yönetimi

Kirlilik kontrol ve önlenmesinde yasal ve ekonomik uygulamalar

İş güvenliği ve işçi sağlığı

 Vizyon

Kastamonu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, alanında daima,  çağdaş bir eğitim ile başarılı, sürekli araştıran, bilim ve teknolojinin üretim ve geliştirilmesini hedefleyen,  günümüzde ve gelecekte oluşabilecek çevre sorunlarına yönelik   çözüm üretebilecek, geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlayacak, çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde aktif rol oynayan, sürdürülebilir çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinde bulunduğu ilin kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte uyum içinde çalışabilen yetkin mühendisler yetiştirmeyi, bilimsel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri ile bir birim olmayı amaçlamaktadır.

 Misyon

 Bölümü'müzün misyonu;

  • Alanında kendini iyi yetiştirmiş, sorgulayıcı, yenilikçi, girişimci, analitik düşünebilen, araştırmayı ve hayatı sürekli sorgulayan ve kendini geliştirmeye odaklanmış çevre mühendisleri yetiştirmek,
  • Aldığı eğitimi tümüyle bilimselliğe ve teknoloji   üzerine oluşturmak,
  • Ülke kaynaklarının en verimli ve en etkili biçimde kullanılmasına katkı sağlamak,
  • Yaşadığı çevreden başlayarak etrafını sürekli; doğanın korunması ve hayatımız için vazgeçilmez olan su toprak ve havanın temiz tutularak bizden sonraki nesillere daha temiz bir çevre bırakılması konusunda bilgilendiren,
  •  Mühendislik çözümlerinin oluşturulmasına odaklı bilimsel araştırmalara katkı sağlamak ve desteklemektir.

 Laboratuvarımız ve Cihazlarımız

Laboratuvar cihazlarımız sırasıyla Spektrofotometre, Saf su Cihazı, Kül Fırını, Santrifüj, İnkübatör, Karışıtırıcı, Etüv ve İnkübatör.

 

 

 

 

Çevre Mühendisliği