1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

MİSYONUMUZ

  • Küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık,
  • Bilgi ve becerisini kamu yararına sunan,
  • Araştırma yeteneğine sahip,
  • Karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmek,
  • Ayrıca sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalarak, bulunduğu bölgenin doğal ve kültürel yapısı ile ilgili çağın getirdiği yenilikleri takip ederek çalışmalar, araştırmalar yapmak ve uygulamak.

 

VİZYONUMUZ

Akademik kadrosu, eğitim sistemi, öğrencileri ve mezunları ile kamu yararını uzun vadede gözetebilen, çevre koruma bilinci içinde olan yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ve uygulamaya dönük ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunabilme yeteneğinde, bilgi ve kültüründe bir bölüm olmak. 

 

PEYZAJ MİMARLIĞI NEDİR?

Fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, doğal ve kültürel peyzajları koruma ve yönetme ilkesinden hareket ederek, arazinin planlanması, tasarlanması, onarılması ve yönetimini içeren uygulamalı bir bilim dalı ve meslek disiplinidir.

Peyzaj Mimarı farklı ölçü ve ölçekte insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dış mekanları düzenler.

Rekreasyon alanları, parklar, spor ve oyun alanları, turizm ve dinlenme tesisleri, kentsel ve kırsal yerleşim ve gelişim alanları, kentsel yaya alanları, meydanlar, kültürel alanlar; hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar, açık müze ve amfi tiyatrolar, okul ve üniversite yerleşkeleri (kampüsler), ticari ve endüstriyel alanlar, alışveriş merkezleri, deniz ve su kıyıları, marina ve su kıyısı tesisleri, tarımsal alanlar, çiftlik ve hobi bahçeleri, karayolları,aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atık depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama, tasarım ve yönetim yapar. Ulusal bölgesel ve lokal kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür. 

NEDEN KASTAMONU PEYZAJ MİMARLIĞI?

Kastamonu kuş gözleme, tabiat anıtları, yayla turizmi, akarsu- kanyon turizmi, bisiklet turu, dağ ve doğa yürüyüşü, foto safari-jip safari, kamp, karavan, kaya tırmanışı, mağara turizmi gibi ekoturizm olanaklarına imkan tanıyan ayrıca deniz-kıyı turizmi, kış turizmi, av ve olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, su sörfü, su altı dalış ve inanç turizmi açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Ayrıca şehirde kültür turizmi, termal turizm ve eski eser turizmine de oldukça yaygın olarak yer verilmiştir.

Peyzaj Mimarı bu doğal güzellikleri koruma- kullanma dengesi çerçevesinde değerlendirerek, planlama ve tasarım kriterleri ışığında, insanların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanımını sağlar ve bu kaynak değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur.

 

Bu yüzden Kastamonu ilinin barındırdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri, Peyzaj mimarlığı bölümünü tercih eden öğrenciler için hem görsel açıdan hem de uygulama alanı açısından oldukça elverişlidir. 

Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde peyzaj mimarlığı öğrencilerinin çalışmaları esnasında faydalanabileceği atölyeler ve çizim masaları bulunmaktadır.

TARİHÇE

Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1997 yılında Orman Fakültesi’nde kurulmuş, 2012 yılında ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. 2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölüm; Peyzaj Planlama ve Tasarım, Peyzaj Teknikleri ve Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği olmak üzere üç Anabilim Dalında faaliyet göstermektedir.

Peyzaj Mimarlığı