Çevre Mühendisliği Öğrenci Laboratuvarı

Öğrenci laboratuvarımızda bölüm derslerinden Genel Kimya, Çevre Kimyası ve Çevre Mikrobiyolojisi derslerinin uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar araştırmalarını yürütecek lisans ve lisansüstü seviyedeki tüm öğrenciler, her eğitim/öğretim yılı başında laboratuvar yönetimi tarafından düzenlenen teorik ve uygulamalı laboratuvar eğitimini alır ve eğitim sonrasında gerçekleştirilen laboratuvar eğitimi sınavı sonrasında araştırmalarına başlar. Bu eğitim ayrıca Çevre Mühendisliği Laboratuvarlarında araştırma yapacak diğer bölüm veya diğer üniversite öğrencilerine de tatbik edilmekte ve eğitim sınavında başarılı olmaları beklenmektedir.