Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Akademisyenimiz COST Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Didar DEĞERMENCİ, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında yürütülen “European metal-organic framework network: combining research and development to promote technological solutions” başlıklı eyleme (action) çalışma grubu üyesi olarak kabul edilmiştir.

Dünya nüfusunun artışı ve Avrupa enerji krizi gibi sorunlara çözüm sunmak üzere Metal-Organik Çerçeve malzemeler üzerine odaklanan bir COST Eylemi başlatılmıştır. Bu malzemeler, yüksek porozite, kimyasal esneklik ve fonksiyonel ayarlanabilirlikleri ile nanotıp (kanser), atık su arıtma ve enerji depolama gibi alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma grubu bu üç önemli alanda yüksek performanslı Metal-Organik Çerçeve malzemeleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Eylem, sentez ve mühendislik stratejilerine dayalı üretim teknolojilerini birleştirerek, disiplinler arası bir yaklaşımla araştırmacıları ve endüstri ortaklarını bir araya getirecektir. Metal-Organik Çerçeve malzemelerin endüstri ölçeğine taşınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, 3 çalışma grubunda yer alan öğretim üyemiz Kasım 2027’ye kadar sürecek olan eylem kapsamında gerek Avrupa’daki gerekse ulusal ilgili araştırma gruplarıyla muhtemel iş birliktelikleri için bağlantı kurabilecek, yıllık değerlendirme toplantılarına katılım sağlayarak görüş sunumunda bulunacak, düzenlenecek bilimsel aktivitelerde kendi çalışmalarını sunabilecek ve alt çalışma gruplarında yer alacaktır.

COST eyleminde çalışma grubu üyesi olarak yer alan Fakültemiz Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.