Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Akademisyenimiz COST Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Dilşad ÖZERKAN, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology-COST) kapsamında yürütülen “Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer” başlıklı eyleme (action) çalışma grubu üyesi olarak kabul edilmiştir.

İmmünoterapinin kanser tedavisinde temsil ettiği eşi benzeri görülmemiş değişim, metastatik melanom gibi daha önce tedavi edilemeyen malignitelerde elde edilen muhteşem sonuçlarla en iyi şekilde gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu tedavilerin yaygın kullanımı, sınırlı etkinlikleri ve ilişkili toksisiteleri nedeniyle engellenmiştir. Bu sorunları ele almak ve daha etkili ve daha güvenli immünoterapiler geliştirmek için tümör hücreleri ve bağışıklık sistemi arasındaki karmaşık etkileşimlerin daha iyi anlaşılması kesinlikle gereklidir. Bununla birlikte, immüno-onkoloji araştırmalarındaki en önemli engellerden biri, insan bağışıklığını aslına sadık bir şekilde yansıtan ve yeni terapötik hedeflerin belirlenmesine, terapötik yanıt ve toksisitenin biyobelirteçlerinin karakterize edilmesine ve ilaç sinerjileri hakkında güvenilir veriler üretilmesine katkıda bulunan klinik öncesi modellerin azlığıdır. Dolayısıyla, kanser hastalarının sonuçlarını ve yaşam kalitelerini iyileştirerek tedavilerinde ilerleme sağlamak ve nihai hedefiyle klinik öncesi immüno-onkoloji modelleri alanında araştırma ve yeniliği teşvik etmeye odaklanan bir COST Eylemi başlatılmıştır. Bundan dolayı, farklı sektörlerden (akademi, klinik, endüstri) Avrupalı araştırmacıları, özellikle immünoterapi preklinik modellerinin paylaşımını, standardizasyonunu ve uygulanmasını teşvik ederek immüno-onkoloji araştırmalarını destekleyen bir Ağ kurma ortak hedefiyle bir araya getirecektir. Bu Eylem, topluluk oluşturma faaliyetlerinin düzenlenmesi, Avrupalı ve Avrupalı olmayan bilim insanları arasında sinerji yaratılması ve bu alanda geleceğin araştırmacılarının eğitilmesi yoluyla geniş, yaratıcı ve işbirliğine dayalı bir merkezin uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Bu Eylemin nihai amacı, yeni bilimsel keşiflerin kanser hastaları ve toplum için faydaya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, 1 çalışma grubunda yer alan öğretim üyemiz Kasım 2026’ya kadar sürecek olan eylem kapsamında gerek Avrupa’daki gerekse ulusal ilgili araştırma gruplarıyla muhtemel iş birliktelikleri için bağlantı kurabilecek, yıllık değerlendirme toplantılarına katılım sağlayarak görüş sunumunda bulunacak, düzenlenecek bilimsel aktivitelerde kendi çalışmalarını sunabilecek ve alt çalışma gruplarında yer alacaktır.

COST eyleminde çalışma grubu üyesi olarak yer alan Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyemizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.