Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Akademisyenimiz COST Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOPBilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology -COST) kapsamında yürütülen “BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney)” başlıklı eyleme (action) çalışma grubu üyesi olarak kabul edilmiştir.

BeSafeBeeHoney”, COST aksiyonu bal ve yan ürünlerinin besleyici ve tıbbi özellikleri,  kalite kriterleri, ortamdaki abiyotik stres faktörlerinin veya antropojenik kirleticilerin biyomonitör olarak kullanımı, tarımda tozlaştırıcı olarak bal arılarının rolü, tarım ekosistemlerinde koloni kayıplarının nedenleri, sonuçları ve etkileri, bal değer zincirine ilişkin AB politikalarının geliştirilmesi, güvenlik uygulamaları ve pazar analizi gibi konuları inceleme, sorunlara çözüm yolları sunma ve uluslararası iş birliğini hedeflemektedir.

Bu amaç doğrultusunda, 5 çalışma grubunda yer alan öğretim üyemiz Eylül 2027’ye kadar sürecek olan eylem kapsamında; gerek Avrupa’daki gerekse ulusal ilgili araştırma gruplarıyla muhtemel iş birliktelikleri için bağlantı kurabilecek, yıllık değerlendirme toplantılarına katılım sağlayarak görüş sunumunda bulunacak,  düzenlenecek bilimsel aktivitelerde kendi çalışmalarını sunabilecek ve alt çalışma gruplarında yer alacaktır.

COST eyleminde çalışma grubu üyesi olarak yer alan Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.