Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Öğretim Üyemizim TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Coşku ÖKSÜZ'ün “Batın Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinden Böbrek Taşlarının Algılanmasında Regresyon ve Sınıflandırma Ağlarını Tümleştiren Çok-Görevli Ağ Tasarımı” başlıklı proje önerisi TÜBİTAK 3501 programından destek almaya hak kazandı. 

Böbrek taşı hastalığının toplumda yaygın gözlenmesi ve taş varlığını tespit edebilecek yetersiz sayıda uzman bulunması sebebiyle oluşabilen uzun raporlama süreleri gibi etkenler göz önünde bulundurularak, hastalığın teşhisinde görüntüleme özellikleri ve derin öğrenme yöntemlerinin kullanıldığı alternatif bir tarama aracının geliştirilmesi amacıyla, Projenizi Beraber Yazıyoruz-I” programı kapsamında sağlanan mentörlük desteği ile hazırlanan projenin yürütücülüğünü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Coşku Öksüz, yapıyor. Ayrıca projede Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin Ece, Dr. Öğr. Üyesi Coşku Öksüz, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taşkent ve Uzman Dr. Mustafa Koyun da araştırmacı olarak projede yer aldı.  Projenin danışmanlığını ise Bakırçay Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eyürlektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Kemal Güllü üstlendi.

“Böbrek taşı olgularının toplumda görülme sıklığında hatırı sayılır bir artış var”

Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Öksüz, artan nüfusun sağlık sektörü üzerinde getirdiği yük sebebiyle hekimler tarafından verilebilecek olası hatalı kararların önüne geçilebilmesi ve zamandan tasarruf sağlanarak kaynakların daha verimli kullanılabilmesi adına, sağlık alanında etkili karar destek sistemlerinin geliştirilmesinin bir gereklilik olduğunun altını çizdi. Son yıllarda, böbrek taşı olgularının toplumda görülme sıklığında hatırı sayılır bir artış olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Öksüz, böbrek taşı varlığının değerlendirilmesinde uzun raporlama sürelerinin, sağlık alanında ek bir yük oluşturduğuna dikkat çekti. Proje kapsamında, toplumda giderek yaygın hale gelen böbrek taşlarını batın bilgisayarlı tomografi görüntüleri üzerinden algılayarak uzmana ikinci bir görüş sağlayacak bir tıbbi karar destek sistemi geliştirmeyi hedeflediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Öksüz, proje hakkında şunları söyledi:  “18 ay olarak planlanan proje süresince geliştirilecek karar destek sistemi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden toplanacak veri üzerinde eğitilecek, ardından gerçekleştirilecek pilot uygulamalarda proje ekibi radyologları tarafından model etkinliği değerlendirilecektir. Proje bitiminde geliştirilen modelin ilk olarak Kastamonu içerisinde kullanılması, daha sonra ise hekimlerin ikinci bir görüş için kolaylıkla erişebileceği e-nabız gibi bir sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır”.

Öğretim Üyemizi Tebrik Eder Başarılarının Devamını Dileriz.