Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

YLSY Burs Programı Başvuruları

416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak 1929 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen YLSY Burs Programı, ülkemizin kalkınma ve sanayileşme sürecinde farklı ihtisas alanlarındaki yüksek nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak  üzere ilgililer için mecburi hizmet karşılığında yurt dışında dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü öğrenim görme fırsatı sunan bir programdır.

Bu burs programı, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar bilim, sanat ve kültür hayatımıza yön veren birçok değerli şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş; program sayesinde ülkemizin kalkınmasına destek olarak kalıcı izler bırakan birçok akademisyen, bürokrat, sanatçı ve siyasetçi yetişmiştir. Öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen bilim insanlarımızdan
bazıları akademik çalışmalarıyla alanlarında birer ekol haline gelmişler ve binlerce nitelikli insan yetiştirerek onları ülkemize kazandırmışlardır.

Başvuru için: https://yyegm.meb.gov.tr