Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Akademisyenimizin Yer Aldığı İhtisaslaşma Projesi Desteklemeye Hak Kazandı

Yürütücülüğünü, Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Özgür KAYNAR’ın yapacağı, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz Doç.Dr.Müge HENDEK ERTOP’un araştırmacı olarak görev yapacağı "Diyabet Hastalarında Bağışıklık Sistemini Güçlendirecek Kestane Balı İçeriki API-Şurup Geliştirilmesi” başlıklı proje İhtisaslaşma Projesi olarak desteklenmeye değer bulunmuştur.

Projede araştırmacı olarak yer alan Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOP’u tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılarının devamını diliyoruz.

Akademisyenlerimiz Ulusal Biyoteknoloji Kongresinde Üniversitemizi Temsil Ettiler

Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Plantomics Research Lab çalışma grubunda yer alan akademisyenlerimiz Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU, Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ULU ve Arş. Gör. Mustafa ÖÇAL ile akademisyenlerimizin çalışma grubunda yer alan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Enis Fuat TÜFEKCİ ve Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevli Öğr. Gör. Necdet Mehmet ÜNEL ve Uzm. Biyolog Pınar BALOĞLU, 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da Biyoteknoloji Derneği ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen ve TÜBİTAK BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen 22. Uluslararası Katılımlı Biyoteknoloji Kongresinde Fakültemizi temsil etmişlerdir.

Kongre açılış töreninin ardından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolasıyla Atamızın huzuruna çıkılarak mozoleye çelenk koyulması, saygı duruşu ve ardından Biyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun EYİDOĞAN’ın Anıtkabir Özel Defterini imzalaması sırasında akademisyenlerimiz de törende hazır bulunmuştur.

Biyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU’nun da Kongre düzenleme kurulunda yer aldığı ve Cumhuriyetimizin 100. Yılında biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri paylaşarak ülkemizin yetkinliklerini değerlendirmek, kamuoyunu bilgilendirmek ve geliştirme olanaklarını tartışmak ana teması ile yurtiçi ve yurtdışından bilim insanlarının katılımıyla 5 panel ve 12 oturum halinde gerçekleşen kongreye akademisyenlerimiz 1 adet panel ve 6 adet sözlü sunum ile katkı sağlamışlardır.

Akademisyenimiz COST Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOPBilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology -COST) kapsamında yürütülen “BEekeeping products valorization and biomonitoring for the SAFEty of BEEs and HONEY (BeSafeBeeHoney)” başlıklı eyleme (action) çalışma grubu üyesi olarak kabul edilmiştir.

BeSafeBeeHoney”, COST aksiyonu bal ve yan ürünlerinin besleyici ve tıbbi özellikleri,  kalite kriterleri, ortamdaki abiyotik stres faktörlerinin veya antropojenik kirleticilerin biyomonitör olarak kullanımı, tarımda tozlaştırıcı olarak bal arılarının rolü, tarım ekosistemlerinde koloni kayıplarının nedenleri, sonuçları ve etkileri, bal değer zincirine ilişkin AB politikalarının geliştirilmesi, güvenlik uygulamaları ve pazar analizi gibi konuları inceleme, sorunlara çözüm yolları sunma ve uluslararası iş birliğini hedeflemektedir.

Bu amaç doğrultusunda, 5 çalışma grubunda yer alan öğretim üyemiz Eylül 2027’ye kadar sürecek olan eylem kapsamında; gerek Avrupa’daki gerekse ulusal ilgili araştırma gruplarıyla muhtemel iş birliktelikleri için bağlantı kurabilecek, yıllık değerlendirme toplantılarına katılım sağlayarak görüş sunumunda bulunacak,  düzenlenecek bilimsel aktivitelerde kendi çalışmalarını sunabilecek ve alt çalışma gruplarında yer alacaktır.

COST eyleminde çalışma grubu üyesi olarak yer alan Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.

Akademisyenlerimiz Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği - COST Üyesi Olarak Kabul Edildi

Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU, Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU ve Dr. Öğr Üyesi Ferhat ULU, Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği (European Cooperation in Science and Technology -COST) kapsamında yürütülen “Information, Coding, and Biological Function: the Dynamics of Life (DYNALIFE)” başlıklı eyleme (action) çalışma grubu üyesi olarak kabul edilmiştir.

DYNALIFE, Avrupa'daki biyolojik bilimlere ilgi duyan birçok disiplinden araştırma gruplarını yenilikçi ve yüksek etkili çoklu ve disiplinler arası araştırmaları teşvik eden güçlü bir ağa bağlamayı ve aynı zamanda disiplinler arasındaki iletişim engellerini kırmayı, genç araştırmacıları yetiştirmeyi ve bu alanı geniş bir genel kitleye ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışma gruplarında yer alan öğretim üyelerimiz Eylül 2026’ya kadar sürecek olan eylem kapsamında; Avrupa’daki ilgili araştırma gruplarıyla muhtemel iş birliktelikleri için bağlantı kurabilecek, düzenlenecek kongre ve konferanslarda kendi çalışmalarını sunabilecek ve kısa süreli bilimsel misyonlara katılım sağlayabileceklerdir. Ayrıca, eylem kapsamında Öğretim Üyelerimiz tarafından TÜBİTAK 2515- COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programına sunulmak üzere hazırlanan kapsamlı bir proje yakın zamanda başvuru sistemine yüklenecektir.

COST eyleminde çalışma grubu üyesi olarak yer alan Fakültemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyelerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılarının devamını diliyoruz.

Akademisyenimizin TÜBİTAK–NRDIO İkili İşbirliği Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Yürütücülüğünü, Türkiye’de Doç. Dr. Aygül EKİCİ-İstanbul Üniversitesi, Murat Can SUNAR-MCS Aquatic ARGE Su Ürünleri Anonim Şirketi ve Macaristan’da Dr. Bernáth GERGELY-Macaristan Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Ifj. Radóczi JÁNOS-Szabolcsi Halászati Ltd. üstlendiği "Sazan ve Gökkuşağı alabalığında probiyotikli yem kullanılarak gamet kalitesinin ve yapay üremenin iyileştirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK-2522 Macaristan Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Ofisi (NRDIO) ile ikili İşbirliği Destek Programı, TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek programı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Projede araştırmacı/uzman olarak yer alan Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Dr. Rahmi Can ÖZDEMİR’ i tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılarının devamını diliyoruz.