Prof. Dr. Fatma Kandemirli ve Doktora Öğrencileri Fakültemizi "5. International Conference on Computation for Science and Technology"de Temsil Etmişlerdir

Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatma Kandemirli ve Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Genetik ve Biyomühendislik Ana Bilim Dalı doktora öğrencileri, 23-26 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen "5. International Conference on Computation for Science and Technology" konferansında üniversitemizi temsil etmiştir.

 fkandemirli