Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR Fakültemizi "Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"nda Temsil Etmiştir

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR fakültemizi 23-25 Kasım 2018'de "Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu"nda "Çok-Elektrotlu Özdirenç Yöntemi ile Su sondaj Kuyusu Yeri ve Derinliğinin tespiti, Örnek Bir Uygulama" ve "Uçucu Kül Katkılı Harman Tuğlanın Fiziksel Özelliklerinin Standart Tuğla Özellikleri İle Karşılaştırılması" başlıklı bildiriler ile temsil etmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Müge HENDEK ERTOP Fakültemizi "EurasianSciEnTech 2018" Konferansı ve "Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu"nda Temsil Etmiştir

Fakültemiz Gıda  Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Müge HENDEK ERTOP ve yüksek lisans öğrencisi Rabia ATASOY fakültemizi 16-17 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumunda “Evaluation of Some Physicochemical Properties and Changes in Mineral Content of Einkorn Wheat During Bulgur and Flour Production Processes” ve “Investigation of Some Physicochemical, Nutritional and Rheological Properties of Kastamonu Chestnut Honey” başlıklı sözlü sunumlar ile ayrıca 22-23 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen "1st International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018)" Sempozyumunda ise "Investigation of physicochemical and nutritional properties of jujube (Zizyphus jujuba) and evaluation of alternative uses" ve " Evaluation of technological traits of some winter bread wheat genotypes growth under dry conditions as organic and conventional" başlıklı sözlü sunumlar ile temsil etmişlerdir.

Kastamonu Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Öğrenci Topluluğu Teknik Gezi Düzenledi

Kastamonu Üniversitesi İnşaat Mühendisleri Öğrenci Topluluğu tarafından 22.11.2018 tarihinde Kastamonu ili Taşköprü ilçesi Hasanlı Göleti baraj inşaatına teknik gezi düzenlenmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR Fakültemizi "International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EURASIANSCIENTECH 2018)"de Temsil Etmiştir

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR fakültemizi 22-23 Kasım 2018'de "International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EURASIANSCIENTECH 2018)"de "Use of Industrial Wastes in Blended Brick Production" ve "Karotlu Sondajlarda Delinebilirlik Analizi: Örnek Bir Çalışma" başlıklı bildiriler ile temsil etmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR Fakültemizi "V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)"nda Temsil Etmiştir

Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇAĞLAR fakültemizi 16-17 Kasım 2018'de "V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)"nda "Saving of Blended Brick with Boron Additıve; Example of Kastamonu Aktekke Mansion" ve "Experimental Research on Water Absorption Properties of Blended Bricks of Fly Ash Based, Blast Furnace Slag Addition" başlıklı bildiriler ile temsil etmiştir.