Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Ar-Ge ve Proje Bildirim Formu


Fakültemiz akademisyenlerinin Ulusal ve Uluslararası fon ve hibe kuruluşlarına yaptıkları başvuruların takibini sağlamak amacıyla Dekanlığımız tarafından aşağıda bağlantı adresi verilen "Ar-Ge ve Proje Bildirim Formu" oluşturulmuştur.

Fakültemiz akademisyenlerinin sürmekte olan, başvuru yaptıkları ve olumlu/olumsuz sonuçlanan proje başvurularını bu formu kullanarak bildirmeleri önem arz etmektedir.

Toplanan veriler Fakültemizin proje performansının değerlendirilmesi, akademisyenlerin görev aldıkları proje çalışmaları hakkında bilgi edinilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

Ar-Ge ve Proje Bildirim Formu