Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Başkan
Prof. Dr. Orhan KAVUNCU Üye
Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI Üye
Prof. Dr. Hasbi YAPRAK Üye
Doç. Dr. Arif UZUN Üye
Doç. Dr. Çiğdem SAKICI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Can Doğan VURDU Üye
Prof. Dr. Naci TÜZEMEN Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Savaş CANBULAT Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatma KANDEMİRLİ Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İzzet ŞENER Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Sevgi ÖZTÜRK Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Bölüm Başkanı
Sibel ÇELİK Raportör