Amacı: Programın amacı, dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; inşaat mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında, proje mühendisi, şantiye şefi, kontrol mühendisi, farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı, akademisyen gibi görevler yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. İnşaat mühendisliği bölümü her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, tünel, enerji istasyonları, demiryolu, hızlı tren projeleri, kanallar, boru hatları, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili eğitimi içermektedir. Öğrencilerin mezun olduklarında malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getirebilen, emniyet, ekonomi ve estetiği göz önünde bulundurarak mühendislik hizmeti verebilen mühendisler olmaları adına teknik bir eğitim hedeflenmektedir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak zorundadır. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan incelenir ve değelendirilir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: İnşaat mühendisleri; her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, tünel, enerji istasyonları, demiryolu, hızlı tren projeleri, kanallar, boru hatları, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi ile ilgili kamu ve özel kurumlarda tasarımcı veya şantiyeci olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini kurabilirler. İnşaat firmalarıyla birlikte yurtdışında çalışabilirler. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları, belediyelerde, İl Özel İdare Müdürlükleri gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da inşaat mühendisi olarak çalışabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.


Misyon: Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile Ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır.


Vizyon: Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.