1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Araştırma Projeleri

Öğretim elemanlarının görev aldığı projeler;

TÜBİTAK:

Zeotropik gaz karışımları kullanılan ısı pompalarında enerji ve exerji verimlerinin araştırılması, Proje no: 105M030, TÜBİTAK (1001), Yrd. Doç. Dr. Fadime ŞİMŞEK, Araştırmacı, 2006-2008. 

TM Yöntemiyle AL Esaslı Bor Karbür ve Seramik Parçacık Takviyeli Metalik Köpük Üretimi ve İntegral Zırh Malzemesi Olarak Performansının Değerlendirilmesi, Proje no: 106M513, TÜBİTAK (1001), Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN, Araştırmacı - Bursiyer, 2007-2009. 

 

Üçgen Kanallarda Delta-Kanat Tipi Girdap Üreticiler Çevresindeki Hidrodinamik-Isıl Alanların Etkileşiminin Sayısal Modellenmesi, Proje no: 111M726, TÜBİTAK (1001), Arş. Gör. Celal NAZLI, Araştırmacı - Bursiyer, 2012-2014.

Fonksiyonel Derecelendirilmiş Al7xxx/B4C Köpük Metallerin Üretimi, Darbe Enerjileri Altında Penetrasyon Davranışı, Balistik ve Radyasyon Zırhlama Performansının Belirlenmesi, TÜBİTAK (1001), Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN, Araştırmacı, 2015-2017.

BAP:

Termal sprey yöntemi ile MAX fazlı kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu, KÜBAP-01/2014-19 ' nolu proje, Yrd. Doç. Dr. Özkan ESKİ(Yürütücü),2014-2016.

Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle B4C Takviyeli Alüminyum Köpük Katmanlı Sandviç Yapı Üretimi, KÜBAP-01/2014-11 ' nolu proje, Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN (Yürütücü),2015-2017.

AISI 1050 Çeliğinin Aşındırıcı Su Jeti ile Tornalanmasında Farklı Parametrelerin Talaş Kaldırma Oranı ve Yüzey Pürüzlüğü Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, KBÜ-BAP-13/1-DR-006, Yrd. Doç. Dr. Fuat KARTAL (Araştırmacı), 2012.

Polimer ve Alüminyum Malzemelerin Aşındırıcı Su Jeti İle Tornalamanın Deneysel Olarak İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, KÜBAP-04/2012-01, Yrd. Doç. Dr. Fuat KARTAL (Araştırmacı), 2013.

Polimer ve Kompozit Malzemelerin Aşındırıcı Su Jeti ile Tornalamanın Deneysel Olarak İncelenmesi, Kastamonu Üniversitesi, KÜBAP-01/2013-63, Yrd. Doç. Dr. Fuat KARTAL (Araştırmacı), 2014.

Bor karbür takviyeli ve takviyesiz Al esaslı köpürebilir malzemelerin sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilebilirliğinin araştırılması, Gazi Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN (Araştırmacı2012-2014.

T15 Yüksek Hız Çeliğinin Toz Enjeksiyon Kalıplanabilirliğinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Arif UZUN (Araştırmacı2014-