1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

 

MİSYONUMUZ

Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme yetkinliklerine sahip, süreklilik arz eden kalkınma ve çevre konularına duyarlı, ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye öncü olan mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, insanlığa hizmet eden ve ulusal/uluslararası ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi ön plana çıkartan öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

NORMAL ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

Normal öğretim ve İkinci öğretim öğrencilere tamamen aynı eğitim-öğretim verilmekte, aynı sınavlar uygulanmakta, aynı not sınırlarına göre dönem sonu değerlendirmeleri yapılmaktadır.

PROGRAMIN AMAÇLARI

  • Mesleki konularda önderlik yeteneğine sahip, yaratıcı ve girişimci mühendislik görevlerini üstlenen,
  • Mühendislik bilgileri ve kazanmış oldukları yaşamboyu öğrenme becerileri sayesinde mekanik, imalat ve enerji konularında kamu ve özel sektörde tercih edilen,
  • Ürettikleri çözümlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve bu süreçte etik değerleri dikkate alabilen,
  • Çalışmalarında, ekonomi, verim, çevre, sosyal ve etik boyutları da göz önüne alarak akılcı çözümler üretebilen

          Makine Mühendisleri yetiştirmektir.

 

 

Makine Mühendisliği