Makine Mühendisliği mühendisliğin eski disiplinlerden biridir. Bu bölüm her türlü makinenin ve makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişkileri kuran mühendislik eğitimlerini içerir. Genel olarak makine mühendisi çalışma alanlarında üç ana işlevi üstlenir. Bunlar; tasarım, üretim yönetimlerini geliştirme, üretimi planlama ve uygulama. Genellikle makine mühendisi ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde görev alır. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Çalışma alanları: Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, mühendislik ofislerinde, evlerinde veya kendi iş yerlerini kurarak çalışabilirler. Fakat genellikle iş istihdamları fabrikalarda ve özel sektördedir. Genellikle demirle, yağla uğraşırlar ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Makine mühendisleri çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar:
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi
2. Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
3. Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması
4. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
5. Takım çalışması (disiplin içi, disiplinler arası, çok disiplinli) yürütebilmesi
6. Özgün çözüm üretebilmesi
7. Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
8. Mühendislik tasarımı yapabilmesi
9. Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel ögeleri bilmesi ve benimsemesi
10. Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması
11. Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması


Kariyer: Makine mühendisleri geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır. Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bazı bölümler, bugün bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bunlardandır.
Genelleme yapılırsa Makine mühendisinin çalışma alanına göre görevleri;
1.Biyoteknoloji; Ar-Ge'den sorumlu mühendis.
2.İmalat sanayi; Dizayndan sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, İmalattan sorumlu mühendis, Kalite kontrolden sorumlu mühendis.
3.İnşaat sektörü; Dizayndan sorumlu mühendis.
4.Kimya, Gıda ve İlaç sanayi; Ar-Ge'den sorumlu mühendis, Dizayndan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis.
5.Enerji sektörü; Ar-Ge'den sorumlu mühendis, Dizayndan sorumlu mühendis, İşletmeden sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis, Lojistikten sorumlu mühendis.
6.Tekstil sektörü; Dizayndan sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis, Satış Pazarlama, Satış mühendisi, Servis Hizmetleri, Teknik servis mühendisi.
7.Mühendislik ofisleri; Dizayndan sorumlu mühendis.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi kabül alınmış ve Yüksek Lisans eğitimine 2018-2019 Bahar döneminde geçilmesi planlanmaktadır.


Misyon: Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme yetkinliklerine sahip, süreklilik arz eden kalkınma ve çevre konularına duyarlı, ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye öncü olan mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.


Vizyon: Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, insanlığa hizmet eden ve ulusal/uluslararası ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi ön plana çıkartan öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.