Amacı: Mesleki konularda önderlik yeteneğine sahip,yaratıcı ve girişimci mühendislik görevlerini üstlenen; mühendislik bilgileri ve kazanmış oldukları yaşam boyu öğrenme becerileri sayesinde mekanik, imalat ve enerji konularında kamu ve özel sektörde tercih edilen; ürettikleri çözümlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve bu süreçte etik değerleri dikkate alabilen; çalışmalarında, ekonomi, verim, çevre, sosyal ve etik boyutları da göz önüne alarak akılcı çözümler üretebilen makine mühendisleri yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2014-2015 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı geliştirilmesi ve üretiminin planlanması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Geniş bir çalışma alanına sahiptir. Özel sektörde ve kamu sektörüne ait fabrika veya işyerlerinde her türlü mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tirbünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, havalandırma, ısıtma sistemlerinin tasarımında çalışılabileceği gibi, serbest çalışma imkanı da vardır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Kamuda ve özel sektörde yazılım geliştirme, varolan sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi, sistem güvenliği, sistem ve ağ yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, veritabanları yönetimi, ERP sistemler yönetimi, mobil uygulamalar, yapay zekâlı sistemler, akıllı sistemler, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, görüntü işleme, dağıtık sistemler gibi alanlarda çalışacak yetkinliğe sahip olurlar ve çalışırlar.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi kabül alınmış ve Yüksek Lisans eğitimine 2018-2019 Bahar döneminde geçilmesi planlanmaktadır.


Misyon: Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme yetkinliklerine sahip, süreklilik arz eden kalkınma ve çevre konularına duyarlı, ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye öncü olan mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.


Vizyon: Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, insanlığa hizmet eden ve ulusal/uluslararası ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi ön plana çıkartan öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.