Adı Soyadı Staj Komisyonu Görevi
Doç. Dr. Fuat KARTAL Staj Komisyonu Başkanı
Doç. Dr. H. Güran ÜNAL Staj Komisyonu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI Staj Komisyonu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ADA Staj Komisyonu Yedek Üyesi