1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Arş. Gör. İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKAN Fakültemizi “2. International Conference on Civil and Environmental Engineering" Konferansında Temsil Etmiştir


Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlilerinden İffet Gamze MÜTEVELLİ ÖZKAN fakültemizi Nevşehir Kapadokya'da 8-10 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen “2. International Conference on Civil and Environmental Engineering" isimli konferansta "A Study on Effect of Micro Fiber Ratios on Shear Fracture of High Performance Concrete" isimli sözlü sunumlu bildiri ile temsil etmiştir.