1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Projeler

 

Laboratuvarda yürütülen Tübitak projeleri

 

-Cucurbitaceae Ailesinde Bulunan LEA (Late Embryogenesis Abundant) Genlerinin Tanımlanması, Biyoinformatik Analizleri ve Kuraklık Stresi Altında Gen İfade Analizlerinin İncelenmesi (2014-2015) Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

- Gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) büyüme ilişkili DNA markörlerin saptanmasında genotyping by sequencing ve association mapping kullanılması (2014-2016) Yrd. Doç. Dr. Nejdet GÜLTEPE

- Kavun bitkisinde (Cucumis melo) Ribozomal Protein L24'ü kodlayan Rpl24 geninin biyoinformatik araçlarla moleküler karakterizasyonu ve referans gen olma potansiyelinin araştırılması (2014-2015) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU, Gamze ALAGÖZ (2. Sınıf Genetik ve Biyomühendislik Öğrencisi)

 

Laboratuvarda yürütülen BAP projeleri

- DDL221 kolon kanser hücrelerinde Hesperidinin apoptotik etkilerinin incelenmesi (2013-2014) Doç. Dr. Bayram KIRAN

- Türkiye'de doğal yayılış gösteren Göknar (Abies) taksonların bazı nükleer ve kloroplast DNA dizileri temelinde filogenetik analizi (2012-2014) Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU

- Çörek otu (Nigella sativa) ve Kapari (Capparis spinosa) uygulanan alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) sitokin yanıtların belirlenmesi (2014-2015) Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU

-Zeytin'de (Olea europaea L.) bZIP, bHLH, WRKY, MYB ve NAC tipi transkripsiyon faktörlerinin tüm transkriptom düzeyinde belirlenmesi ve ekspresyon analizi (2014-2015) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU

- Yabani zeytinde (Oleae europaea L.) transkriptom düzeyinde tüm genlerin tahminlenmesi (2014-2015) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU

 

Laboratuvarda yürütülmesi planlanan diğer projeler

- Bazı Populus taksonlarında ısı şoku proteinlerin tanımlanması, biyoinformatik analizleri ve kuraklık stresi altında gen ifade analizlerinin incelenmesi Prof. Dr. Sezgin AYAN, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU, Araş. Gör. Esra Nurten YER

- Modern ve atasal buğdaylarda kuraklığın kök büyümesi, hücre büyümesi ve interfaz bölgeleri üzerine etkisi Yrd. Doç. Dr. Sefa PEKOL, Yrd. Doç. Dr. Yasemin Çelik ALTUNOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cengiz BALOĞLU

Genetik ve Biyomühendislik