1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Genel Bilgiler

1.Programın Amacı

Programın amacı, dünyadaki ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun olarak; inşaat mühendisliği sektöründe faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sektör kuruluşlarında, proje mühendisi, şantiye şefi, kontrol mühendisi, farklı seviyelerde yönetici ve yönetici yardımcısı, akademisyen gibi görevler yapabilecek, diğer disiplinlerdeki elemanlarla takım çalışması yaparak çeşitli büyüklükteki projelerde görev alabilecek, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren inşaat mühendisleri yetiştirmektir.

 

2. Programın Hedefleri

 

a)      Temel mühendislik bilgilerini vermek, analiz ve sentez yapabilme kabiliyetini geliştirmek.

b)      İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği teknik altyapı araçlarını kullanma becerisi kazandırmak.

c)      Öğrencilerin iletişim yeteneklerini geliştirerek, öğrencileri takım çalışmasına teşvik etmek.

d)     Öğrencilere bilgilerini güncelleme, kendine güvenme ve kendini disipline etme becerisini kazandırmak.

e)      Sosyal ve mesleki hayatta etik davranışın önemini öğretmek.

f)       Öğrencilere liderlik özelliği kazandırmak.

g)      Öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını kazandırmak.

h)      Aktif deprem bölgesinde bulunan üniversitemizde depreme dayanıklı yapı tasarımı bilincini geliştirmek.

3. Programdan Mezun Olacakların İstihdam Profili

İnşaat mühendisleri, her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, su arıtma istasyonu, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili kamu ve özel kurumlarda tasarımcı veya şantiyeci olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini kurabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı ya da bağımsız olarak yurt dışında çalışabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları, Devlet Su İşleri, Devlet Demiryolları, belediyelerde, İl Özel İdareler gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inşaat mühendisi olarak çalışabilirler.

 

İnşaat Mühendisliği Bölümünün Misyonu

Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile Ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır.

 

 İnşaat Mühendisliği Bölümünün Vizyonu

Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip İnşaat Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

İnşaat Mühendisliği