1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Araştırma Projeleri

 

Yürütülmekte olan Araştırma Projeleri

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK(Yürütücü), Serkan ISLAK, Cihan ÖZORAK(Araştırmacı), KÜBAP-01/2014-25 ' nolu proje, Magnezyum matrisli karbür takviyeli kompozitlerin toz metalürjisi yöntemi ile üretiminin taguchi metodu ile optimizasyonu, 2014-2016

Yrd. Doç. Dr. M. FatihKILIÇASLAN(Yürütücü), KÜBAP-01/2013-33' nolu proje, Ötektiküstü Al-Si alaşımlarının mekanik alaşımlama yöntemi ile üretilmesi, 2013-2015

Yrd. Doç. Dr. M. FatihKILIÇASLAN(Yürütücü), KÜBAP- 05/2014-01 ' nolu proje,Eriyik eğirme yöntemi ile üretilmiş alaşımların bulk(hacimsel) hale getirilmesi, 2014-2016

Yrd. Doç. Dr. Serkan ISLAK(Yürütücü), Cihan ÖZORAK(Araştırmacı), KÜBAP-01/2014-10 ' nolu proje, MgAl /cNT kompozit malzemelerin mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması, 2014-2016

Yrd. Doç. Dr. Özkan ESKİ(Yürütücü), Serkan ISLAK, Cihan ÖZORAK(Araştırmacı), KÜBAP-01/2014-19 ' nolu proje, Termal sprey yöntemi ile MAX fazlı kaplamaların üretimi ve karakterizasyonu, 2014-2016

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Yürütücü)  Sol-gel yöntemi ile üretilen BSCCO süperiletken malzemelerin üretim parametreleri ve Karakterizasyonları. K.Ü.(BAP). Proje No: KÜ-BAP01/2016-21. 2016-2017.

 

Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

Yrd. Doç. Dr. Serkan ISLAK(Yürütücü), KÜBAP-01/2012-15 ' nolu proje, Toz metalurjisi (TM) ile üretilen titanyum karbür takviyeli bakır kompozitlerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerinin araştırılması, 2012-2014

Yrd. Doç. Dr. M. FatihKILIÇASLAN(Yürütücü), Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Projesi, Bilgisyar Kontrolllü Yerli Bir Eriyik Eğirme Cihazı Geliştirilmesi, 2012-2014

Yrd. Doç. Dr. Serkan ISLAK(Yürütücü), Cihan ÖZORAK(Araştırmacı), KÜBAP-01/2013-44 ' nolu proje, Supapların yüzeyinde termo-reaktif difüzyon yöntemi kullanılarak üretilen    nitrür esaslı kaplamaların mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması, 2013-2015

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Farklı Argon Basıncında ve Farklı Isıl İşlem Sürelerinde Üretilen MgB2 Süperiletkeninin Mikroyapı, Elektriksel ve Mekanik Özelliklerinin Karakterizasyonu. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP). Proje No: KÜBAP-03/2012-03, 2012-1013.

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Nadir Toprak Elementleri ve Geçiş Metalleri Katkılı Yığın Seyreltik Manyetik Yarıiletkenlerin Üretimi ve Yapısal, Mekaniksel Özelliklerinin Karakterizasyonu. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP). Proje No: KÜBAP-03/2013-41, 2014-2015.

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Katıhal Reaksiyon ve Sol-Gel Yöntemleri ile Üretilen ZnO tabanlı Seyreltik Manyetik Yarıiletken Malzemelerin Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Karşılaştırmalı Şekilde Karakterize Edilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP). Proje No: 2014.03.03.723, 2014-2016.

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Sol-Gel Yöntemiyle Üretilen Nadir Toprak Elementi ve Geçiş Metali Katkılı Seyreltik Manyetik Yarı-iletken Nano Parçacık ve Filmlerin Mikro-yapı, Elektrik, Optik ve Mikro-mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK “3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" Proje No: 114F259, 2014-2016.

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Sol-Gel Yöntemiyle Üretilen ZnO Tabanlı Seyreltik Manyetik Yarıiletken İnce Filmlerin Optik ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi. Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (BAP). Proje No: KÜBAP-01/2014-13. 2015-2016.

 

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN(Araştırmacı) Sol-gel yöntemi ile hem farklı çözücüler hem de farklı kaplama kalınlıklarında hazırlanan ZnO tabanlı seyreltik manyetik yarıiletken ince filmlerin üretilmesi, yapısal, elektriksel ve optik karakterizasyonu. K.Ü.(BAP). Proje No: KÜ-BAP-05/2015-12. 2015-2016.

 

 

 

 

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği