1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Malzemeler içinde yeni bir hayat keşfetmeye hazırmısınız?

 Metalurji ve Malzeme Mühendisi Ne İle İlgilenir ???

Havacılık başta olmak üzere, savunma, enerji, haberleşme ve otomotiv sanayii gibi birçok gelişen sektörün giderek artan ihtiyaçları üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda polimerler, seramikler ve kompozitler, konvensiyonel metalik malzemelerin yanında yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Tüm bu gelişmeler karşısında, insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş olan geleneksel malzemelerin, bir taraftan özelliklerinin daha da iyileştirilmesi, diğer taraftan yeni ve yaratıcı yaklaşımlarla alternatiflerinin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Son 30 yıldır malzeme mühendisliği alanına yeni bir ivme kazandıran bu olgu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitim programlarına da yön vermektedir.

İnsanlık varolduğu sürece çevresi ile etkileşimde bulunmuş, yaşadığı zamana göre çevresinde bulunan çeşitli malzemeleri kendi ihtiyaçları çerçevesinde kullanmaya çalışmıştır. Seneler içinde insanlık, milattan önce üretilen Hitit krallarının demir tahta ve asalarından ve günümüzde üretilen mikroçiplere kadar geniş bir aralıkta üretim çalışmalarına devam etmiş ve bu çalışmaları teorik olarak ispatlayabilecek duruma gelmiştir. Günümüzde sürdürülen mühendislik çalışmaları sürekli olarak yeni malzemelerin geliştirilmesi üzerinedir. Bu çalışmalar yapay insan dokularından, elektronik malzemelere kadar çok geniş bir alanda sürdürülmektedir.

 

 

Peki Metalurji ve Malzeme Mühendisi neler yapar nerelerde çalışır
?

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ise mezunlarımız; özel ya da devlet kurumlarının gıda, ilaç, kozmetik, tekstil, deri, polimer, plastik, boya, cam, sabun, yağ, deterjan, içecek, uzay ve havacılık, beton, çimento, kompozit, biyomalzeme, seramik, metal, makine, elektronik ve otomotiv sanayi gibi sanayi dallarının üretim, planlama, AR-GE, ÜR-GE, satın alma, pazarlama ve kalite kontrol bölümlerinde, ayrıca çeşitli bilimsel araştırma kurumlarında çalışabilirler.

 

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği