MALZEME ANABİLİM DALI
easikuzun

Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN (Bölüm Başkanı)

Telefon: 0 366 280 29 73

e-posta: easikuzun [at] kastamonu.edu.tr

Çalışma Alanları: BSCCO ve YBCO Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin ve ZnO Tabanlı

Seyreltik Manyetik Yarıiletken Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu, Yüksek Teknoloji Malzemelerinin

ve Manyetik Malzemelerin Üretimi, Katkılama, Difüzyon, Ölçüm Teknikleri, İnce Film Üretme, Kalibrasyon, Mekanik Özellikler

cozorak

Arş. Gör. Dr. Cihan ÖZORAK

Telefon: 0 366 280 29 33

e-posta: ozorak [at] kastamonu.edu.tr

Çalışma Alanları: Malzeme Bilimi, Yüzey Kaplama Teknolojisi, Triboloji, Toz Metalurjisi, Nanokompozitler, Nanokaplamalar

  ÜRETİM METALURJİSİ ANABİLİM DALI
sunal

Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNAL

Telefon: 0 366 280 16 94

e-posta: sunal [at] kastamonu.edu.tr

Çalışma Alanları: Atom İnceliğindeki Malzemeler (Atomically Thin Materials, Graphene, TMDCs), elektriksel ve optoelektronik özellikler