Amacı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında, İşletmelerde üretim faaliyetlerinde (döküm, plastik şekil verme, ısıl işlem, kaynaklı imalat, talaşlı işleme gibi), Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda tasarım/ar-ge elemanı ve akademisyen olarak, Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda yönetici olarak çalışan mezunlar/mühendisler yetiştirmektir.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Program, kimya, makine, inşaat, uzay-havacılık, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim ve teknoloji dalı olarak gelişmesini sürdürmekte ve verimlilik, enerji ve hammadde üçlüsü ile uyum içinde olan üretim süreçlerinin sektöre kazandırılmasında önemli rol oynayan mühendislik dalıdır.


 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunlarının iş olanakları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu bölümden mezun olan mühendisler havacılık ve savunma sanayi, sağlık, otomotiv, kimya, tekstil, plastik, elektronik, imalat, metal sektörlerinde mühendis olarak iş bulabilecekleri gibi, üniversiteler ile araştırma geliştirme kuruluşlarında bilimsel çalışma yapabilme imkânına sahiptirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği adı altında lisansüstü program mevcuttur. Mezun olan öğrencilerimiz arzu ederlerse lisansüstü eğitimlerine devam edebilirler.


Misyon: Alanında uzman, araştırma ve sorgulama anlayışını benimsemiş, yaşam boyu öğrenme ilkesini takip eden, yenilikçi, toplumun sorunlarını çözme bilincine, toplum kültürüne ve etik değerlere sahip mühendis ve bilim insanları yetiştirmek, yerel ve ulusal endüstriye yönelik araştırmalar yapmaktır.


Vizyon: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü metalurji ve malzeme mühendisliği alanında lisans ve lisans üstü seviyede toplum yararına bilgilerin eğitim, araştırma ve uygulamasında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış lider bir bölüm olmaktır. Bölüm teknik yenilik, bilim adamı ve mühendis açısından bir kaynak durumunda olacaktır. Mezunlar endüstri, kamu ve akademik alanda öne çıkacaktır.