1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Akademik Kadro

Prof. Dr. Özkan KÜÇÜK

Telefon            : 0366 280 29 46

Uzmanlık Alanı  : Bor Teknolojisi, Çözünme Kinetiği, Filtrasyon, Optimizasyon, Elektriksiz kaplama, Ayırma İşlemleri

 

Prof. Dr. Cihan KARATAŞ

Telefon            :

Uzmanlık Alanı  : 

 

Doç. Dr. Serkan ISLAK

Telefon            : 0366 280 29 22

Uzmanlık Alanı  : Malzeme Bilimi, Toz Metalurjisi, Yüzey Kaplama, Triboloji

 

 

Doç. Dr. Muhammet Fatih KILIÇASLAN

Telefon            : 0366 280 29 23

Uzmanlık Alanı  : Katıhal Fiziği - Hızlı Katılaştırma, Mekanik Özellikler

Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Telefon            : 

Uzmanlık Alanı  : Kompozit Malzemeler, Sonlu Elemanlar Metodu, Gerilme Analizi

Yrd. Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN

Telefon            : 0366 280 29 73

Uzmanlık Alanı  : BSCCO ve YBCO Tabanlı Yüksek Sıcaklık Süperiletken Malzemelerin ve ZnO Tabanlı Seyreltik Manyetik Yarıiletken Malzemelerin  Üretimi ve Karakterizasyonu,Yüksek Teknoloji Malzemelerinin ve Manyetik Malzemelerin Üretimi, Katkılama, Difüzyon, Ölçüm Teknikleri, İnce Film Üretme,  Kalibrasyon, Mekanik Özellikler

 

Arş. Gör. Cihan ÖZORAK

Telefon            : 0366 280 29 33

Çalışma Alanı    : Malzeme Bilimi, Yüzey Kaplama Teknolojisi, Triboloji, Toz Metalurjisi, Nanokompozitler, Nanokaplamalar