Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


Amacı:
Bu program, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanındaki tüm pratik ve teorik konuları kapsayarak, mezunlarına teknik ve yönetimsel beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Böylelikle, mezunların kontrol ve otomasyon sistemleri, elektrik makineleri, güç elektroniği, sinyal işleme, haberleşme, sayısal sistemler, mikrodalga ve bilgisayar ağları alanlarında, yazılım ve donanım alt sistemlerinin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama, işletme ve bakımı konularında kariyer yapabilmelerini ve ileri düzeydeki çalışmaları takip edebilmeleri için yeterli matematiksel ve bilimsel altyapıya sahip olmalarını amaçlamaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar ilgili sınavların MF-4 puan türündeki puanları ile tercih yapmalıdırlar. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunları kamu ve özel sektörün Telekomünikasyon, Gömülü Sistem Tasarımı, Elektrik, Güç ve Enerji Sistemleri, ve Sayısal Sinyal İşleme alanlarında Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Sistem Mühendisi, Test Mühendisi, Saha Mühendisi ve Satış Mühendisi pozisyonlarında çalışabilirler.


Lisansüstü Eğitim: Bölümümüzde lisansüstü eğitim mevcuttur.


Misyon: Bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler ışığında kendini sürekli geliştiren, mühendisliği özümsemiş, elektrik ve elektronik mühendisliği ile ilgili sistemleri tasarlayan ve çözümleyen, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip, bilgi birikimini ve deneyimlerini toplum yararına kullanan, çevresine duyarlı ve mühendislik etiğine sahip nitelikli mühendisler yetiştirmektir.


Vizyon: Elektrik-Elektronik Mühendisliği eğitiminde ülkemizin en önde gelen üniversiteleri arasında yer almak ve yetiştirdiği mühendisleriyle bilime ve topluma en fazla yarar sağlayan bölümlerden biri olmaktır.

Yönetim

Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK
Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRKBölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKENBölüm Başkan Yardımcısı
Doç.Dr. Osman ÇİÇEK
Doç.Dr. Osman ÇİÇEKBölüm Başkan Yardımcısı

Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK Elektronik A.B.D. Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN Elektrik Makineleri A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.B.D. Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi. Coşku ÖKSÜZ Telekomünikasyon A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. Osman ÇİÇEK Devreler ve Sistemler A.B.D. Başkan Vekili
Dr.Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ Kontrol ve Kumanda Sistemleri A.B.D. Başkanı
Doç.Dr. Seçil KARATAY Elektrik Tesisleri A.B.D. Başkanı
 Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)Elektronik A.B.D.
 Doç. Dr. Osman ÇİÇEK
Doç. Dr. Osman ÇİÇEKElektronik A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ
Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZKontrol ve Kumanda Sistemleri A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Coşku ÖKSÜZ
Dr. Öğr. Üyesi Coşku ÖKSÜZTelekominikasyon A.B.D.
 Arş. Gör. Makbule Hilal MÜTEVELLİ
Arş. Gör. Makbule Hilal MÜTEVELLİKontrol ve Kumanda Sistemleri A.B.D.
 Arş. Gör. Alihan SUİÇMEZ
Arş. Gör. Alihan SUİÇMEZElektronik A.B.D.
 Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI
Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇIElektro Manyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKENElektrik Makineleri A.B.D.
 Doç. Dr. Seçil KARATAY
Doç. Dr. Seçil KARATAYElektrik Tesisleri A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TAN
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TAN.
 Arş. Gör. Ali ÇINAR
Arş. Gör. Ali ÇINARTelekominikasyon A.B.D.
  Arş. Gör. Nazlıcan GENGEÇ ZORKUN
Arş. Gör. Nazlıcan GENGEÇ ZORKUNElektronik A.B.D.

Program Eğitim Amaçları


1.


Ders Programı

Ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız
.

Laboratuvarlar


 Laboratuvar AdıSorumlu Öğretim Üyesi  Sorumlu Araştırma Görevlisi
1     Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarı     Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZArş. Gör. Ali ÇINAR
2Temel Devre LaboratuvarıDr. Öğr. Üyesi Seçil KARATAYArş. Gör. Makbule Hilal MÜTEVELLİ
3Öğrenci Araştırma Laboratuvarı(-)Arş. Gör. Alihan SUİÇMEZ


Laboratuvarlar

Mezunlarımız


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Özgür ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 91
oozturk@kastamonu.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Tolga TAŞÇI
0 366 280 29 74
atasci@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Osman ÇİÇEK (Bölüm Bşk. Yrd.)
0 366 280 29 76
ocicek@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN (Bölüm Bşk. Yrd.)
0 366 280 29 72
ferken@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ 
0 366 280 29 84
ycetinceviz@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Seçil KARATAY
0 366 280 29 16
skaratay@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed TAN 
0 366 280 30 02
mtan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Coşku ÖKSÜZ
0 366 280 29 20
coksuz@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Ali ÇINAR
0 366 280 29 32
acinar@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Makbule Hilal MÜTEVELLİ
0 366 280 29 86
hmutevelli@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Nazlıcan GENGEÇ ZORKUN
0 366 280 29 82
ngengec@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Alihan SUİÇMEZ
0 366 280 29 33
asuicmez@kastamonu.edu.tr