Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


Makine Mühendisliği mühendisliğin eski disiplinlerden biridir. Bu bölüm her türlü makinenin ve makine elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişkileri kuran mühendislik eğitimlerini içerir. Genel olarak makine mühendisi çalışma alanlarında üç ana işlevi üstlenir. Bunlar; tasarım, üretim yönetimlerini geliştirme, üretimi planlama ve uygulama. Genellikle makine mühendisi ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminde görev alır. Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.


Çalışma alanları: Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, mühendislik ofislerinde, evlerinde veya kendi iş yerlerini kurarak çalışabilirler. Fakat genellikle iş istihdamları fabrikalarda ve özel sektördedir. Genellikle demirle, yağla uğraşırlar ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Makine mühendisleri çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar:
1. Matematik, temel bilim ve mühendislik bilimleri ile mühendislik uygulamalarının bağlantısını kurabilmesi
2. Bilgiye ulaşabilme ve yorumlama becerisine sahip olması
3. Kendini mesleki açıdan yenileme gereksinimi duyması
4. Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmesi
5. Takım çalışması (disiplin içi, disiplinler arası, çok disiplinli) yürütebilmesi
6. Özgün çözüm üretebilmesi
7. Mühendislik sorunlarına ve gereksinimlere bilimsel sistematikle yaklaşması ve çözüm üretmesi
8. Mühendislik tasarımı yapabilmesi
9. Mühendislik etiğinin varlığından haberdar olması, temel ögeleri bilmesi ve benimsemesi
10. Mesleki etkinliklerde toplumsal, çevresel ve ekonomik etkilerin farkında olması
11. Mesleki konularda öncülük ve önderlik niteliklerine sahip olması


Kariyer: Makine mühendisleri geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır. Makine mühendisliği kapsamına giren alanlardan bazı bölümler, bugün bağımsız birer mühendislik dalı durumuna gelmektedir. Gemi Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bunlardandır.
Genelleme yapılırsa Makine mühendisinin çalışma alanına göre görevleri;
1.Biyoteknoloji; Ar-Ge'den sorumlu mühendis.
2.İmalat sanayi; Dizayndan sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, İmalattan sorumlu mühendis, Kalite kontrolden sorumlu mühendis.
3.İnşaat sektörü; Dizayndan sorumlu mühendis.
4.Kimya, Gıda ve İlaç sanayi; Ar-Ge'den sorumlu mühendis, Dizayndan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis.
5.Enerji sektörü; Ar-Ge'den sorumlu mühendis, Dizayndan sorumlu mühendis, İşletmeden sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis, Lojistikten sorumlu mühendis.
6.Tekstil sektörü; Dizayndan sorumlu mühendis, Planlamadan sorumlu mühendis, Bakımdan sorumlu mühendis, Satış Pazarlama, Satış mühendisi, Servis Hizmetleri, Teknik servis mühendisi.
7.Mühendislik ofisleri; Dizayndan sorumlu mühendis.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde lisansüstü eğitimin başlamasi kabül alınmış ve Yüksek Lisans eğitimine 2018-2019 Bahar döneminde geçilmesi planlanmaktadır.


Misyon: Uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme yetkinliklerine sahip, süreklilik arz eden kalkınma ve çevre konularına duyarlı, ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye öncü olan mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uluslararası ve ulusal teknolojiye katkı sağlamaktır.


Vizyon: Uluslararası düzeyde eğitim veren, araştırmalar yaparak bilgi üreten, insanlığa hizmet eden ve ulusal/uluslararası ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeyi ön plana çıkartan öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Yönetim


Prof. Dr. Serkan ISLAK
Prof. Dr. Serkan ISLAKBölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDALBölüm Başkan Yardımcısı
ANABİLİMDALI BAŞKANLIKLARI

Prof. Dr. Serkan ISLAK Malzeme  A.B.D Başkanı

Doç. Dr. Arif UZUN  Konstrüksiyon ve İmalat A.B.D Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL Mekanik  A.B.D Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ Enerji A.B.D Başkanı

Doç. Dr. Fuat KARTAL Otomotiv A.B.D Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI  Makine Teorisi ve Dinamiği A.B.D Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL Termodinamik A.B.D Başkanı

Prof. Dr. Serkan ISLAK
Prof. Dr. Serkan ISLAKMalzeme A.B.D.
Doç. Dr. Mehmet AKKAŞ
Doç. Dr. Mehmet AKKAŞMalzeme A.B.D.
Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL
Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNALMekanik A.B.D
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDALTermodinamik A.B.D
Arş. Gör. Celal NAZLI
Arş. Gör. Celal NAZLITermodinamik A.B.D
Arş. Gör. Yasin ÖZCAN
Arş. Gör. Yasin ÖZCANTermodinamik A.B.D
Doç. Dr. Arif UZUN
Doç. Dr. Arif UZUNKonstrüksiyon ve İmalat A.B.D.
Doç. Dr. Fuat Kartal
Doç. Dr. Fuat KartalKonstrüksiyon ve İmalat A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİKonstrüksiyon ve İmalat A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI Makine Teorisi ve Dinamik A.B.D
Arş. Gör. Umut KAYA
Arş. Gör. Umut KAYAEnerji A.B.D

Ders Programı


I. Öğretim ders programına ulaşmak için tıklayınız.

II. Öğretim ders programına ulaşmak için tıklayınız.

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız
.

LaboratuvarlarDijital Laboratuvar Kataloğumuzu Görüntülemek ve Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Laboratuvar Kullanımı İzin ve Takip Formu indirmek için tıklayınız.

LABORATUVAR SORUMLULARI
1Toz Metalurjisi LaboratuvarıDoç. Dr. Arif UZUNArş. Gör. Yasin ÖZCAN
2Mekanik Karakterizasyon LaboratuvarıProf. Dr. Serkan ISLAKArş. Gör. Celal NAZLI
3Metalografi ve Malzeme Hazırlama Lab.Doç. Dr. Mehmet AKKAŞArş. Gör. Umut KAYA
4Talaşlı İmalat LaboratuvarıDoç. Dr. Hüseyin Güran ÜNALArş. Gör. Celal NAZLI

 5

 Uygulama Laboratuvarı

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN
6Kaynak ve Döküm LaboratuvarıDr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİArş. Gör. Yasin ÖZCAN
7Isıl İşlem LaboratuvarıDr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİArş. Gör. Umut KAYA

Komisyon ve Koordinatörlükler


Müdek Komisyonu

1

Prof. Dr. Serkan ISLAK

2

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL

3

Arş. Gör. Umut KAYA

4

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN


Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

1

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

2

Doç. Dr. Fuat KARTAL

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL

4

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ


İşletmede Mesleki Eğitim Komisyon

1

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

2

Doç. Dr. Fuat KARTAL

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL

4

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ


Akademik Teşvik Komisyonu

1

Prof. Dr. Serkan ISLAK (Başkan)

2

Doç. Dr. Fuat KARTAL

3

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL


Muafiyetve İntibak Komisyonu

1

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL

2

Arş. Gör. Celal NAZLI

3

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN

4

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ


Erasmus, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörlüğü

1

Arş. Gör. Celal NAZLI

2

Arş. Gör. Dr. Yasin ÖZCANEnerji Verimliliği Koordinatörü

1

Arş.Gör. Umut KAYA


Laboratuvar Koordinatörlüğü

1

Toz Metalurjisi Laboratuvarı

Doç. Dr. Arif UZUN

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN

2

Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı

Prof. Dr. Serkan ISLAK

Arş. Gör. Celal NAZLI

3

Metalografi ve Malzeme Hazırlama Lab.

Doç. Dr. Mehmet AKKAŞ

Arş. Gör. Umut KAYA

4

Talaşlı İmalat Laboratuvarı

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

Arş. Gör. Celal NAZLI

 5

 Uygulama Laboratuvarı

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN

6

Kaynak ve Döküm Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ

Arş. Gör. Yasin ÖZCAN

7

Isıl İşlem Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ

Arş. Gör. Umut KAYA


                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Haberler

No item found!

Mezunlarımız


Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Prof. Dr. Serkan ISLAK  (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 22
serkan [at] kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Arif UZUN
0 366 280 29 47
auzun [at] kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Fuat KARTAL
0 366 280 29 51
fkartal [at] kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL
0 366 280 29 41
gunal [at] kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet AKKAŞ
0 366 280 29 58
mehmetakkas [at] kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ
0 366 280 29 19
ozkaneski [at] kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL
0 366 280 29 98
mgurdal [at] kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Erman ZURNACI
0 366 280 29 23
ermanzurnaci [at] kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Celal NAZLI
0 366 280 29 52
cnazli [at] kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Umut KAYA
0 366 280 29 67
umutkaya[at] kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Yasin ÖZCAN
0 366 280 29 70
yozcan [at] kastamonu.edu.t

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.