Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

Staj

Staj Süreç Kılavuzu

Staj evrakları eksik veya hatalı olan ve uygun görülmeyen öğrencilerimizin Sigorta girişleri yapılmayacaktır.

Ayrıca Staj yapmaları uygun görülen öğrencilerimiz;

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi bağlantı linkine tıklayıp e-devlet üzerinden giriş yapıldıktan sonra çıkan sayfada Belge Oluştur linkine tıklayıp SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ’ nin indirilmesi ve sonrasında işletmelere teslim edilmesi gerekmektedir.

İşletme öneri formunun bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir, kalemle yapılan işlemler kabul edilmeyecektir.

Staj İş Akış Şeması (Yurtiçi-Yurtdışı-2023-2024 Bahar Dönemi için)

 Staj Başvuru Takvimi (Yurtiçi-2023-2024 Bahar Dönemi için)

 
Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonları

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Melike KAPLAN YALÇIN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİ

Üye

Doç. Dr. Kemal AKYOL

Yedek Üye


Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Muhammet Serdar ÇAVUŞ

Başkanı

Doç. Dr. Can Doğan VURDU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ALTURAL ÖZKAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nuray EMİN

Yedek Üye


Çevre Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Hakan ŞEVİK

Başkan

Doç. Dr. Aydın Türkyılmaz 

Üye

Doç. Dr. Nejdet DEĞERMENCİ 

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kaan IŞINKARALAR

Yedek Üye


Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ERKEN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi. Coşku ÖKSÜZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yücel ÇETİNCEVİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEHİRLİ

Yedek Üye


Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Prof. Dr. Naci TÜZEMEN

Başkan

Doç. Dr. Yasemin ÇELİK ALTUNOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ULU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fırat SEFAOĞLU

Yedek Üye


Gıda Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Osman GÜL

Başkan

Doç. Dr. Müge HENDEK ERTOP

Üye

Doç. Dr. Deren TAHMAS KAHYAOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yağmur SUNCAK

Yedek Üye


İnşaat Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Prof. Dr. Hasbi YAPRAK

Başkan

Prof. Dr. Mahmut BİLGEHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Adem AHISKALI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Yavuz BAYRAKTAR

Yedek Üye


Makine Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin Güran ÜNAL

Başkan

Doç. Dr. Fuat KARTAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRDAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Özkan ESKİ

Yedek Üye


Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Elif AŞIKUZUN TOKEŞER 

Başkan

Doç. Dr. Mehmet AKKAŞ

Üye

Öğr. Gör. Dr. Selim ÜNAL

Üye

Prof. Dr. Serkan ISLAK

Yedek Üye


Peyzaj Mimarlığı Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu

Doç. Dr. Nur BELKAYALI

Başkan

Doç. Dr. Çiğdem SAKICI

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN ÇEVEN

Üye

Arş. Gör. Dr. Merve KALAYCI KADAK

Yedek Üye


Ulusal Staj Kapsamında Gönüllü Staj

Ulusal Staj Programı kapsamında ilgili mevzuatlara uygun olacak şekilde öğrencilerimizin yapacağı zorunlu – gönüllü ayrımı olmaksızın tüm stajlarda staj süresince öğrencilerimizin sigorta bildirimleri ve prim ödemelerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5/b maddesi uyarınca, öğrencilerimizin bağlı bulunduğu dekanlık ya da müdürlükleri tarafından yapılması gerekmektedir.

Üniversitemizde, zorunlu olmayan stajlarda kullanılan bir staj sözleşmesi ya da staj dosyası bulunmamaktadır. Bu nedenle Ulusal Staj Programı kapsamında zorunlu olmayan stajını yapmak isteyen öğrencilerimizin sigorta işlemleri için fakülte ya da yüksekokullarına başvururken kullanabileceği formlar oluşturularak, Kalite Koordinatörlüğü’nden form numaraları alınmıştır. KYS-FRM-394 ve KYS-FRM-395 numaralı formlara aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Gönüllü Staj Başvuru Süreci Akış Şeması için tıklayınız.

KYS-FRM-395 Zorunlu Staji Olmayan Ogrenciler Icin Staj Kabul Formu

KYS-FRM-394 Zorunlu Olmayan Staj Beyan Formu

2024 Yılı Ulusal Staj Programı

Formlar

Zorunludur Dilekçesi (Yurtiçi-Yurtdışı)

İşletme Bulamayan Öğrenciler için Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna Verecekleri Dilekçe (Yurtiçi-Yurtdışı)

Staj Başlamadan Önce Kullanılacak Zorunlu Belgeler:

İşletme Öneri Formu (İşletme Öneri Formu) (Yurtiçi-Yurtdışı)

Kabul Mektubu (Yurtdışı)

Staj Sözleşmesi (Yurtiçi)

Staj Sözleşmesi (Yurtdışı)

Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi (Yurtiçi, 30 günlük stajlar için)

Kişisel Sorumluluk ve Sağlık Sigortası Taahhütnamesi (Yurtdışı)

İSG Belgesini Fakülteden Elden Teslim Almadım Dilekçesi (Yurtiçi-Yurtdışı)

Staj Süresince Kullanılacak Zorunlu Belgeler:

İşe başlama bildirim formu (Yurtiçi)
İşe başlama bildirim formu (Yurtdışı)

Staj devam takip ve disiplin mevzuatına uyma formu (Yurtiçi)
Staj devam takip ve disiplin mevzuatına uyma formu (Yurtdışı)

İşletme durum değişikliği bildirim formu (Yurtiçi-Yurtdışı)

Staj Süresince İhtiyaç Halinde Kullanılacak Belgeler

İş Kazası Bildirim Dilekçesi (Ekli)  (Yurtiçi)
İş Kazası Bildirim Dilekçesi  (Yurtdışı)

Meslek Hastalığı Bildirim Dilekçesi (Ekli) (Yurtiçi)
Meslek Hastalığı Bildirim Dilekçesi (Yurtdışı)

Staj Sonunda Kullanılacak Zorunlu Belgeler

İşletme Değerlendirme Formu (Yurtiçi-Yurtdışı)

İşletme Memnuniyet Anketi (Yurtiçi)
İşletme Memnuniyet Anketi (Yurtdışı)

Öğrenci Memnuniyet Anketi (Yurtiçi-Yurtdışı)

Staj Raporu Hazırlama Kılavuzu (Yurtiçi-Yurtdışı)

Staj Defteri Kapak Şablonu

Sorumlu Öğretim Elemanı Tutanakları

Sorumlu Öğretim Elemanı İzleme (Denetleme) Formu

Staj Komisyon Tutanakları

Komisyon Staj Değerlendirme Formu

Anlaşmalı İşletmeler


Sıkça Sorulan Sorular


Google Classroom kullanım rehberi için tıklayınız.

İletişim