Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

PEYZAJ MİMARLIĞI

Genel Bilgiler


Amacı: Peyzaj Mimarlığı, çevre, tasarım, sanat ve bilimin birleşimi olarak tanımlanmaktadır. Kentsel ve kırsal dış mekandaki her şey, insan ve doğal sistemler arasındaki tüm etkileşimler, Peyzaj Mimarlığının içerisindedir. Peyzaj Mimarlığı bölümü, hızlı bir kentleşme sonucunda bozulan çevrenin, insan gereksinmeleri doğrultusunda ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi, kentsel ve kırsal yeşil alan ve rekreasyon planlamaları konularında çalışabilecek insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


Program Dili: Türkçe


Program Tanımı: Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1997 yılında Orman Fakültesi’nde kurulmuş, 2012 yılında ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretim vermeye başlamıştır. 2012 yılında ilk öğrencilerini almıştır. Bölüm; Peyzaj Planlama ve Tasarım, Peyzaj Teknikleri ve Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği olmak üzere üç Anabilim Dalında faaliyet göstermektedir. Kastamonu kuş gözleme, tabiat anıtları, yayla turizmi, akarsu- kanyon turizmi, bisiklet turu, dağ ve doğa yürüyüşü, foto safari-jip safari, kamp, karavan, kaya tırmanışı, mağara turizmi gibi ekoturizm olanaklarına imkan tanıyan ayrıca deniz-kıyı turizmi, kış turizmi, av ve olta balıkçılığı, yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, su sörfü, su altı dalış ve inanç turizmi açısından oldukça zengin bir ilimizdir. Ayrıca şehirde kültür turizmi, termal turizm ve eski eser turizmine de oldukça yaygın olarak yer verilmiştir. Peyzaj Mimarı bu doğal güzellikleri koruma- kullanma dengesi çerçevesinde değerlendirerek, planlama ve tasarım kriterleri ışığında, insanların istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kullanımını sağlar ve bu kaynak değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yardımcı olur. Bu yüzden Kastamonu ilinin barındırdığı doğal ve kültürel kaynak değerleri, Peyzaj mimarlığı bölümünü tercih eden öğrenciler için hem görsel açıdan hem de uygulama alanı açısından oldukça elverişlidir.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)’na girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir.


Mezuniyet Şartları: 8 yarı yılık eğitim sonucunda en az 240 AKTS kredilik dersleri başarı ile tamamlamış olmak.


Ölçme ve Değerlendirme: Kastamonu Üniversitesi Lisans Öğretimi Sınav Yönetmeliği Esas alınmak koşulu ile hazırlanan Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen ders geçme yönetmeliği esas alınarak ölçme ve değerlendirme yapılır.


İstihdam Olanakları: Kamu ve özel sektörde peyzaj mimarlığını ilgilendiren alanlarda planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, proje , uygulama/ yapım, bakım, yönetim, fizibilite, denetim, danışmanlık ve bilirkişilik gibi görevler üstlenebilirler.


Lisansüstü Eğitim: Bölümün bünyesinde Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ve Bartın Üniversitesi ile birlikte yürütülen Doktora Programı bulunmaktadır.


Misyon: Küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, bilgi ve becerisini kamu yararına sunan, araştırma yeteneğine sahip, karşılaştığı problemlere çözüm önerileri getirebilen bireyler yetiştirmek, ayrıca sürdürülebilirlik prensibine bağlı kalarak, bulunduğu bölgenin doğal ve kültürel yapısı ile ilgili çağın getirdiği yenilikleri takip ederek çalışmalar, araştırmalar yapmak ve uygulamak.


Vizyon: Akademik kadrosu, eğitim sistemi, öğrencileri ve mezunları ile kamu yararını uzun vadede gözetebilen, çevre koruma bilinci içinde olan yenilikçi, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici ve uygulamaya dönük ulusal, uluslararası ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunabilme yeteneğinde, bilgi ve kültüründe bir bölüm olmak.


Yönetim

Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK
Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRKBölüm Başkanı

Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK Peyzaj Teknikleri A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. Nur BELKAYALI Peyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. Gül Aslı AKSU Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği A.B.D. Başkan Vekili

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Bilgi Paketi'ne ulaşmak için tıklayınız
.

 Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRK
Prof. Dr. Sevgi ÖZTÜRKPeyzaj Teknikleri A.B.D.
Doç. Dr. Çiğdem SAKICI
Doç. Dr. Çiğdem SAKICIPeyzaj Teknikleri A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN ÇEVEN
Dr. Öğr. Üyesi Elif AYAN ÇEVENPeyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞINKARALAR
Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞINKARALARPeyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
Arş. Gör. Ece ÇİLLİ
Arş. Gör. Ece ÇİLLİPeyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
 Doç. Dr. Nur BELKAYALI
Doç. Dr. Nur BELKAYALIPeyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
Doç. Dr. Gül Aslı AKSU
Doç. Dr. Gül Aslı AKSUPeyzaj Planlama ve Tasarım A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi Merve KALAYCI KADAK
Dr. Öğr. Üyesi Merve KALAYCI KADAKPeyzaj Teknikleri A.B.D.
Arş. Gör. Ahmed Nazmi BAL
Arş. Gör. Ahmed Nazmi BALPeyzaj Teknikleri A.B.D.
 Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK
Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİKBitki Materyali ve Yetiştiriciliği A.B.D.

Ders İçerikleri

Laboratuvarlar


Mezunlarımız


                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç. Dr. Sevgi ÖZTÜRK (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 28
sozturk@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Nur BELKAYALI
0 366 280 29 27
nbelkayali@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Çiğdem SAKICI
0 366 280 29 26
csakici@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gül Aslı AKSU
0 366 280 29 65
gaaksu@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr Üyesi Elif AYAN ÇEVEN
0 366 280 29 43
eayan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Merve KALAYCI KADAK
0 366 280 29 40
mkalayci@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Öznur IŞINKARALAR
0 366 280 29 42
obulan@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Ahmed Nazmi BAL
0 366 280 29 69
anbal@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Ece ÇİLLİ
0 366 280 29 75
ecilli@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Gökçen GÖKGÖZ GEDİK (13/b-4 Görevlendirme)
0 366 280 29 62
gokcengokgoz@kastamonu.edu.tr

                                              Bütün Etkinlikler