Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Genel Bilgiler


Bilgisayar Mühendisliği; temelde yazılım ve donanım başlıkları altında sistem tasarımı, yazılım, programlama, sistem yönetimi, veritabanı tasarımı ve yönetimi, bilgisayar ağları, donanım tasarımı gibi alanlarla ilgilenir. Bilgisayar mühendisleri, eğitimleri süresince algoritma tasarımı, programlama dilleri, web ve mobil temelli programlama, veritabanı, yazılım-donanım bütünleştirmesi gibi alanlarda gerek teorik, gerekse pratik bilgilerle donatılan bireylerdir. Ayrıca yapay zekâ, sinyal işleme, akıllı sistemler gibi alanlarda da çalışmalar yaparlar. Bu sorumluluk bilinci ile öğrencilere nitelikli ve çağdaş bilim anlayışı ile 4 yıllık süreçte kendisini gerçekleştirecek bir eğitim modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.


Çalışma alanları: Algoritmalar, bilgisayar mimarisi ve organizasyonu, bilgisayar dizgesi mühendisliği, bilgisayar grafiği, veritabanı, sayısal mantık, işaret işleme, elektronik, gömülü sistemler, arayüzler ve insan-bilgisayar etkileşimi, işletim sistemleri, programlama temelleri, yazılım mühendisliği, VLSI tasarımı ve üretimi, bilgisayar ağları ve yapay zekâ olarak tanımlanmıştır. Çalışma koşulları ise genellikle ofis ve masa başı çalışma şeklinde olup, sunucu odaları ve otomasyon cihazlarının üretim bandında çalışma şeklinde de olmaktadır.


Kabul ve Kayıt Koşulları: Türk Öğrenciler İçin: ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Sınavı (YKS)’na girmek gerekmektedir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin: Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS), Kastamonu Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (KÜYÖS)’na girmek gerekmektedir. Ayrıca başka üniversitelerdeki Türk ve yabancı öğrenciler yatay ve dikey geçiş ile de kabul alabilirler.


Bölümün ileriye yönelik getireceği faydalar ve kazanımlar: Kamuda ve özel sektörde yazılım geliştirme, var olan sistemin devamlılığı ve geliştirilmesi, sistem güvenliği, sistem ve ağ yönetimi, elektronik belge yönetim sistemi, veritabanları yönetimi, ERP sistemler yönetimi, mobil uygulamalar, yapay zekâlı sistemler, akıllı sistemler, bilgisayarlı görü, makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, görüntü işleme, dağıtık sistemler gibi alanlarda çalışacak yetkinliğe sahip olurlar ve çalışırlar. Ayrıca kurumlarda bilgi güvenliği ve siber güvenlik altyapılarını oluşturmada ve varolan sistemi korumakta görev alırlar. Savunma sanayinde kullanılan araçların yazılımlarının ve radar sistemlerinin geliştirilmesinde görev alırlar.


Kariyer: Mezunlar, bilgisayar bilimlerinin ve mühendisliğinin birçok farklı alt alanında çalışma şansına sahip olurlar. Bilgisayar mühendisi ünvanına sahip olanlar, özel ya da kamusal kurum ve kuruluşlarda yazılım mühendisi, sistem analisti, sistem yöneticisi, veritabanı tasarım uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı (beyaz şapkalı hacker, pentester), bilgi işlem merkezi yöneticisi gibi ünvanlarla görev alırlar. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak da görev alabilirler. Bununla birlikte yıllar geçtikçe uzman, proje müdürü, sistem yöneticisi, şube müdür yardımcısı, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür gibi birçok üst kadroya gelebilirler.


Lisansüstü Eğitim: Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır.


Misyon: Bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin çalışma mantığını anlayarak mevcut sistemleri çözümleyebilen, yeni sistemler kurabilen, yaptığı görevlerinde teknolojik, bilimsel, ekonomik ve kültürel değerler üretebilen, temel mühendislik ve bilgisayar bilimleri ile donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.


Vizyon: Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilgisayar mühendisliği bölümleri arasında yer alan, uluslararası yeterliğe sahip bilgisayar mühendisliği eğitimi veren, Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojileri üretmeye katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.


Program Eğitim Amaçları:  Bilgisayar mühendisliği lisans programının eğitim amaçları; mezunlarının yakın gelecekte, Bilgisayar Mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslararası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel çalışmaları ve takım çalışmalarını gerçekleştirebilen, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi, çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bireyler olmalarıdır.

Yönetim

Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU
Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLUBölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜLBölüm Başkan Yardımcısı

Ana Bilim Dalı Başkanlıkları

Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Bilgisayar Donanımı A.B.D. Başkanı
Doç. Dr. Kemal AKYOL Bilgisayar Bilimleri A.B.D. Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİ Bilgisayar Yazılımı A.B.D. Başkanı
 Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU (Bölüm Başkanı)Bilgisayar Donanımı A.B.D.
 Doç. Dr. Ekmel ÇETİN
Doç. Dr. Ekmel ÇETİNBilgisayar Bilimleri A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİ
Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİBilgisayar Yazılımı A.B.D.
 Arş. Gör. Betül DOLAPCI ÇAKMAKLI
Arş. Gör. Betül DOLAPCI ÇAKMAKLIBilgisayar Bilimleri A.B.D.
 Doç. Dr. Kemal AKYOL
Doç. Dr. Kemal AKYOLBilgisayar Bilimleri A.B.D.
 Doç. Dr. Melike KAPLAN YALÇIN
Doç. Dr. Melike KAPLAN YALÇINBilgisayar Bilimleri A.B.D.
 Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜL
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜLBilgisayar Bilimleri A.B.D.
  Arş. Gör. Mehmet Eren YEŞİLYURT
Arş. Gör. Mehmet Eren YEŞİLYURTBilgisayar Donanımı A.B.D.

Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarı - 3009

Bölümümüz bilgisayar laboratuvarında derslerimizin uygulamaları yapılabilmektedir. Bu uygulamalara programlama, yapay zeka, veritabanı, web programlama, görüntü işleme, sistem programlama, veri yapıları, bilgisayar ağları vb. uygulamalar örnek olarak gösterilebilir.

  


 Laboratuvar Adı Sorumlu Öğretim Üyesi Sorumlu Araştırma Görevlisi
1 Bilgisayar Laboratuvarı (3009) Doç. Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU Arş. Gör. Mehmet Eren YEŞİLYURT
Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Doç Dr. Salih GÖRGÜNOĞLU (Bölüm Başkanı)
0 366 280 29 64
sgorgunoglu@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Kemal AKYOL
0 366 280 29 78
kakyol@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Ekmel ÇETİN
0 366 280 29 50
ekmel@kastamonu.edu.tr
Doç. Dr. Melike KAPLAN YALÇIN
0 366 280 29 18
mkaplan@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat MERİÇELLİ
0 366 280 29 93
mmericelli@kastamonu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak ÖNCÜL
0 366 280 29 99
boncul@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Betül DOLAPCI ÇAKMAKLI
0 366 280 29 79
bdolapci@kastamonu.edu.tr
Arş. Gör. Mehmet Eren YEŞİLYURT
0 366 280 29 89
myesilyurt@kastamonu.edu.tr

Genel Bilgiler


Adalet Programı

Hukukun sosyal ve ekonomik hayatta meydana gelen değişimleri takip ettiği ve gelişime paralel olarak her geçen gün düzenleme alanının genişlemekte olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan hukukun uygulanmasına yardımcı personelin temel hukuk bilgisine sahip kimselerden ikame olunması, adalet hizmetlerinin hızlı ve usul ekonomisine uygun yürütülmesine yardımcı olmaktadır. Adalet programı, adalet hizmetlerinin gerektirdiği nitelikte elemanları yetiştirerek bu amaca hizmet etmektedir. Adalet programında öğrencilere genel kapsamı ile kamu ve özel hukuk bilgisi edindirilmektedir. Teorik hukuk dersleri yanı sıra klavye kullanımı ve bilgisayar programları gibi pratiğe yönelik edinimler de kazandırılmaktadır.

Bölümden mezun olan öğrencilere "Adalet Meslek Elemanı" unvanı verilir. Adalet meslek elemanları, adli teşkilat personeli (zabıt katibi, icra memuru, mübaşir, infaz koruma memuru, memur) ve mesleki yeterlilik sınavlarında başarı göstermek koşuluyla müdür (yazı işleri müdürü, icra müdürü) olarak kamuda görev almaktadırlar. Özel sektörde ise; noterliklerde katip, banka ve finans kuruluşlarının hukuk birimlerinde takip elemanı, avukatlık bürolarında sekreter ve icra takip elemanı olarak istihdam olanağı bulmaktadırlar.

Program mezunları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültelerinde Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, İşletme, Konaklama İşletmeciliği bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp fark dersleri vererek lisans programlarını tamamlama olanağına sahiptirler. Ayrıca, adalet programları mezunlarından yükseköğrenime devam etmek isteyenler mezuniyetin ardından girdikleri Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda Hukuk Fakültelerinde lisans eğitim öğretimi görme imkânına da sahip olmaktadırlar.


Ders Programı


2020-2021 güz dönemi adalet programı ders programına buradan ulaşabilirsiniz.

Ders Kataloğu


Bölümümüz Bologna Ders Bilgi Paketi'ne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Açılan sayfada "Programın Öğretim Planı" sekmesinden, ders isimlerinin sol başında yer alan "Ders Kodu" tıklanarak, ilgili dersin bilgi paketine erişilebilir.

Öğretim Planı


Öğretim planını indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Ders İçerikleri


Ders içeriklerini indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

                                              Bütün Haberler

                                              Bütün Duyurular

                                              Bütün Etkinlikler

Adı Soyadı
Telefon
Mail Adresi
Öğr. Gör. Figen AŞIKOĞLU  (Bölüm Başkanı)
0366 392 23 10 - 118
fcaglar@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Zeynep YILMAZ
0366 392 23 10 - 118
zyilmaz@kastamonu.edu.tr
Öğr. Gör. Abdurrahman Vakkas İMAMOĞLU
0366 392 23 10 - 135
avimamoglu@kastamonu.edu.tr

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz. KVKK detayları için KVKK Menümüzü ziyaret edebilirsiniz.